Primaria

 

El moment dels grans reptes.

 

L’Etapa d’educació primària s’allarga dels 6 als 12 anys i consta de 6 cursos de dues línies. ës una etapa concertada per la Generalitat de Catalunya. La nostra oferta de places és de 50 alumnes a cadascun dels 6 cursos de l’etapa.
A l’educació primària pretenem educar als nens i nenes assegurant els seu desenvolupament personal i posant les bases d’una formació basada en l’autonomia personal, la responsabilitat, la solidaritat, la llibertat, la participació i el compromís individual i col·lectiu.

 

Els donem a conèixer els elements bàsics de la llengua, l’entorn geogràfic, la història i les tradicions que els permetin arrelar-se al país, així com també participar en la construcció d’un món millor i continuar aprenent al llarg de la vida.

APRENENTATGE D’IDIOMES

ANGLÈS: s’inicia el seu aprenentatge a l’etapa d’infantil i té la seva continuïtat al llarg de tota l’etapa de primària com a àrea específica i com a AICLE a les àrees  de plàstica, música i  Medi Natural (fins a 4t). A més, comptem amb un auxiliar de conversa nadiu/va per tal que l’alumnat tingui la possibilitat de millorar les seves destreses orals en grups reduïts de conversa.

 

Al llarg de tot el curs es fan diferents activitats com l’English week, visualitzacions d’obres teatrals, colònies en anglès (cada 2 cursos), etc. que enriqueixen encara més l’aprenentatge de l’idioma .

 

Escola d’idiomes extraescolars pròpia (EIxYOU) amb possibilitat de certificacions oficials.

 

FRANCÈS: s’inicia a 6è d’Ed.Primària  amb la possibilitat de continuar el seu aprenentatge com a matèria optativa a Secundària.

METODOLOGIES INNOVADORES

Les nostres programacions inclouen activitats per recordar conceptes i ens puguem situar, després comprenent-los, aplicant-los, analitzant-los, avaluant-los i finalitzen creant allò que han après…Aquest és el camí de la innovació.

 

Utillitzem metodologies basades en les intel·ligències múltiples (EMAT), UBinding, l’aprenentatge cooperatiu, el treball per projectes (Kilpatrick, ABP, Design for Change, Aprenentatge Servei, Projectes de comprensió, projectes, situacions d’aprenentatge, caixes d’aprenentatge,…), la cultura emprenedora, pensament crític, entre d’altres. Realitzem ambients d’I3 a 2n de primària i disposem d’hores de gestió autònoma on cada curs fomenta projectes atractius, motivadors i amb un repte final que farà possible enriquir l’aprenentatge del nostre alumnat. 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Disposem d’una psicopedagoga al centre a disposició del professorat, alumnat i famílies. Ofereix una detecció precoç de les necessitats que siguin necessàries.

 

Apostem per la inclusió i treballem plans individualitzats, plans metodològics, desdoblaments i agrupaments flexibles, grups reduïts i altes capacitats. 

 

Trimestralment reprogramem les hores d’atenció a la diversitat i al llarg del curs fem diferents reunions de seguiment per tal d’adaptar-nos al ritme del nostre alumnat i del seu procés d’aprenentatge. Disposem en molts moments de més d’un mestre dins de l’aula i això ens dóna més flexibilitat a l’hora d’estructurar les nostres sessions, la coodocencia ens permet arribar a potenciar al màxim el potencial dels nens i les nenes.

EMAT

A primària continuem amb el programa d’aprenentatge cíclic, augmentant la dificultat dels continguts. Treballem a partir de les intel·ligències múltiples perquè els alumnes puguin descobrir l’aprenentatge a partir de les diferents activitats que s’adaptin més a les seves habilitats. Fomentem el pensament crític, la participació individual i en equip i la reflexió sobre el procès d’aprenentatge. 

EDUCACIÓ EMOCIONAL

Ajudem a l’alumnat a treballar la seva interioritat, convidant-los a reflexionar i prendre consciència d’ells mateixos. Iniciem el dia amb una estoneta de reflexió personal i fomentant el silenci, l’agraïment i l’admiració del nostre entorn. Donem importància a les emocions, ja que són fonamentals en el desenvolupament personal dels infants, raó per la qual les treballem a diari i amb més profunditat a través del projecte d’interioritat. 

APADRINAMENT LECTOR

Projecte propi on els alumnes comparteixen una estona de lectura en parella amb un/a company/a d’un curs superior i/o inferior per tal de millorar en la fluïdesa i comprensió lectora creant un vincle especial amb aquest/a company/a.

PROJECTE UBINDING

En el curs de 1r d’EP comptem amb el Projecte UBinding destinat a millorar l’aprenentatge de la lectura. Per detectar, prevenir i intervenir en les possibles dificultats lectores.L’alumnat millora la descodificació de les lletres a partir de la velocitat lectora, la memòria visual i la comprensió lectora.

 

Aquest projecte es duu a terme mitjançant diferents sessions a l’escola i també a casa amb la col·laboració de  les famílies.

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL AcompanyarTE

Pla d’acció tutorial propi dissenyat per educar integralment al nostre alumnat i realitzar un acompanyament en el seu creixement personal,social i emocional.

 

A més d’un acompanyament personalitzat, incorporem una sessió setmanal de tutoria grupal a l’aula.

PLAN DE INTERIORIDAD MirarTE

El nostre pla d’interioritat Mirar-Te pretén ajudar l’alumnat a conèixer-se per dins i a descobrir la seva riquesa interior, fomentant l’agraïment i l’admiració del nostre entorn.

AVALUACIONS EXTERNES

Els nostres resultats són positius.

 

Cada curs ho constatem en les Proves Diagnòstiques de 4t, les Competències bàsiques que es realitzen a 6è, com en les avaluacions de la FET en diferents cursos de l’etapa.

MÚSICA

La nostra escola promou el benestar emocional, fomenta la creativitat, incrementa la paciència  i millora les habilitats motores, cognitives, socials i del llenguatges. A més a més, oferim un projecte de sensibilització instrumental. A infantil treballem la percussió per tal de conèixer els instruments, com tocar-los i descobrir les diferents qualitats del so: timbre, altura, intensitat i durada. A partir de primària a cada cicles oferim un instrument (harmònica, flauta dolça i ukelele) per tal de despertar l’interès de l’alumnat en el món instrumental i tenir les primeres nocions musicals.

ESPORT I SALUT

Des de l’escola, fomentem hàbits saludables i participem en diferents tallers que ofereix l’Ajuntament sobre l’alimentació. Realitzem dos dies a la setmana psicomotricitat i/o educació física i oferim piscina dins de l’horari lectiu.

 

Per tal de millorar les condicions de salut i instaurar en el nostre alumnat hàbits de vida saludables son prioritat en la nostra tasca educativa.

 

Actuem a través de l’acció educativa curricular i d’altres activitats culturals i esportives, tals com els tallers sobre alimentació saludable, natació escolar, proposta d’esmorzar saludable, etc.

COMPROMÍS AMB EL MON

Els nostre nois i noies descobreixen en aquesta etapa la seva capacitat de transformar el món amb petits gestos. A la nostra escola treballem per estar bé amb nosaltres mateixos i tenir cura del nostre entorn. Aprenem a prestar atenció a les necessitats del nostre entorn i fomentem la consciència per participar de manera activa davant d’accions sostenibles (ex. projecte agenda 21) i solidàries (ex campanyes pro FundEO).

TECNOLOGÍAS

Desenvolupem la competència digital i tecnològica en cadascun dels nostres alumnes, des de diferents espais i moments del curs i respectant els diferent ritmes de cada alumne.  

  • Informàtica: ofimàtica, edició de vídeos, presentacions…
  • Robòtica i programació

 

A més, ensenyem al nostre alumnat a fer un ús adequat i responsable de les eines i dispositius informàtics.

 

Totes les nostres aules estan equipades amb pantalles o pissarres digitals i ordinadors.

 

Comptem amb tauletes i ordinadors portàtils per realitzar diferents activitats a les aules.