• Twitter i Insta.png
 • slider 17.png
 • slider 16.png
 • slider 18.png
 • slider pgina web.png

PLA D'OBERTURA

1. Presentació del pla i informació general


El present pla d´organització bàsic i provisional del centre segueix les indicacions publicades pel Departament d'Educació en els següents documents:
● PLA D'ACTUACIÓ PER AL CURS 2021-22 PER A CENTRES EDUCATIUS EN EL MARC DE LA PANDÈMIA, aprovat i publicat pel Departament d'Educació l'agost del 2021.

 • INSTRUCCIONS PER AL CURS 2021-22 DELS CENTRES EDUCATIUS DE CATALUNYA, publicat pel Departament el maig del 2021.
 • INFORME EN RELACIÓ A LES MESURES QUE S'APLICARAN PER L'OBERTURA DELS CENTRES ESCOLARS, publicat l'agost del 2021.

A més, pren també com a referència el document publicat el 9 de juliol de 2020 i actualitzat l'any 2021 sobre PREGUNTES MÉS FREQÜENTS I GUIA PER ELABORAR EL PLA D´ORGANITZACIÓ DELS CENTRES EDUCATIUS PER AL CURS 2020-2021, que busca donar resposta als dubtes i inquietuds dels centres educatius front a una situació d'incertesa com l'actual. I també comptem amb l'experiència viscuda per l'elaboració i aplicació del pla de reobertura del passat mes de juny.


L´objectiu d´aquest pla és establir les bases perquè el proper curs, el 2021-2022, es pugui reprendre amb les màximes garanties, donant continuïtat a l'aprenentatge, sempre aplicant les mesures sanitàries de prevenció i protecció front a la Covid.
Tot seguit, també volem destacar alguns aspectes fonamentals i bàsics del present pla que marcaran tot el document, i que hem de tenir presents en tot moment:

 • L'Educació a la nostra escola, així com a tot el territori català, és una part essencial de la recuperació en una crisi, ja que aporta normalitat, sentit de la rutina, coneixements i habilitats per al desenvolupament, i serveix també per reduir les diferents bretxes socials, econòmiques i educatives de la població.
 • Tots els infants han de tenir accés a l'educació en condicions d'equitat.
 • En cas que es detecti una sospita de contagi o un contagi, caldrà assegurar la traçabilitat d’aquella persona, és a dir, de poder fer una llista dels contactes estrets que ha tingut per poder-los aïllar i observar. Cal evitar que, per motiu d’una sospita o d’un contagi, s’hagi de tancar tota l’escola, només caldrà aïllar i observar el grup on s’hagi detectat. Això ho farem amb la formació de grups estables de convivència i relació, aquest és un grup d’alumnes que: comparteixen una hora d’entrada i sortida, un mateix horari lectiu i de patis, els itineraris dins de l’escola, el material propi i tenen un nombre reduït de docents. Els alumnes d’aquest grup, entre ells, poden interactuar, però cal evitar (tant com sigui possible) que interactuïn dos grups estables.
 • L'aprenentatge en el nostre centre ha de continuar amb la màxima normalitat possible, sent l'escola un entorn segur, aplicant les mesures necessàries per part del Departament, per tal de contribuir al control de l´epidèmia i a la ràpida identificació de casos i de contactes.
 • La vigència d'aquest pla serà de tot el curs escolar i fàcilment adaptable si es canvia el context epidemiològic.
 • Amb tot això, el present document es presenta en cinc apartats fonamentals: el primer és el present apartat, on es dóna informació general; el segon explica les mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut per a tot l’alumnat i personal que hagi d’accedir al centre; el tercer es centra en l'organització de l'acció educativa per etapes; el quart tracta sobre l’organització de totes aquelles activitats que es porten a terme dins del centre en horari no lectiu, i per últim, un apartat d´altres on s´inclouran diferents activitats com ara colònies, activitats, sortides...

Per seguir llegint EL PLA D'ORGANITZACIÓ de la nostra escola, clica aquí.