Escola Teresiana

Opcions pedagògiques

PIRÀMIDE D’APRENENTATGE

 

Expressem el nostre model pedagògic mitjançant la “piràmide d’aprenentatge”, que representa de manera esquemàtica els nostres principis pedagògics i maneres d’educar. En un primer pla, situem el model d’intel·ligències múltiples como el prisma des d’on educar. En un segon nivell, ubiquem la dimensió comunitària i personalitzada de l’aprenentatge.  En tercer lloc, optem per tres models concrets: cultura del pensament, cultura de la creativitat i aprenentatge i servei/emprenedoria.

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES I ESPIRITUAL

Avui sabem que no tots i totes aprenen de la mateixa forma gràcies a la neurociència.
El desenvolupament de les intel·ligències múltiples de cada alumne/a permetrà que arribin al grau d’aprenentatge més alt, descobreixin els seus dons personals i connectin amb allò que pot apassionar-los a la seva vida.

COMUNITATS QUE APRENEN

Volem obrir els límits de l’aula i del centre a l’entorn, ser comunitats cohesionades on tots i totes siguem mestres i aprenents: professorat, famílies i alumnat.
En el futur, els/les nostres alumnes necessitaran la capacitat de treballar en equip. Per això, potenciem el model d’aprenentatge cooperatiu, fomentant la riquesa personal i el servei per a la comunitat.

PERSONALITZACIÓ

L’escola teresiana posa l’alumne/a al centre de l’aprenentatge. Educació es converteix en una experiència per aconseguir que cada persona connecti amb el seu interior, amb les seves potencialitats, talents i limitacions i creixi en relació amb si mateix, amb els altres, amb l’entorn i amb el món.

CULTURA DEL PENSAMENT

L’eix fonamental del nostre model pedagògic és ensenyar a pensar al nostre alumnat. El nostre objectiu és aconseguir persones autònomes i capaces de resoldre problemes i prendre decisions.
Utilitzem diferents estratègies amb la finalitat d’aconseguir que el nostre alumnat desenvolupi un pensament crític i creatiu.

CULTURA DE CREATIVITAT

L’educació teresiana vol oferir la possibilitat de resoldre creativament els “problemes” del dia a dia, no quedant-nos en la primera solució, sinó intentant generar solucions no evidents que ajudin a incentivar l’enginy i la creativitat.
Els projectes interdisciplinaris, l’aprenentatge basat en problemes, la gamificació, el Design Thinking, Flipped Classroom (aula invertida)… afavoreixen processos d’investigació, exploració, codificació… fins arribar a generar coneixement i buscar solucions.

APRENENTATGE I SERVEI, EMPRENEDORIA

L’educació teresiana té l’objectiu de formar ciutadans i ciutadanes compromeses i capaces per transformar el seu entorn i generar, en el futur, un profund canvi social.
La clau fonamental està en aprendre mitjançant l’acció i el compromís concret a través de metodologies de transformació social, com l’ApS (Aprenentatge-Servei), DFC (Design for Change), projectes d’emprenedoria social,…