• slider 2.png
 • slider 7.png
 • slider 8.png
 • slider 11.png
 • slider 9.png

Educació Infantil

L'escolarització a la nostra escola s'inicia en el segon cicle d'Educació Infantil i comprèn 3 cursos amb dues línies(dels 3 als 6 anys). Oferim 50 places en cadascun d'ells. Les places estan concertades per la Generalitat de Catalunya.

L'objectiu prioritari en aquesta franja d'edat és el de contribuir al desenvolupament integral dels alumnes tant a nivell personal, com maduratiu, físic, emocional, cognicitiu i social.

 

Partim de la visió d'un infant que aprèn contínuament en constant interrelació amb tot i tots els que l'envolten. Guiem els seus aprenentatges i els posem en contacte amb els coneixements que considerem més importants de cada àrea i més significatius per a ells i elles , tot respectant els diferents ritmes de treball i la diversitat de capacitats. És per això, que ens servim d'un seguit de metodologies on els nens i nens són protagonistes del seu propi aprenentatge.

AIXÍ DONCS:

  • Eduquem en VALORS, dedicant el temps necessari a aprendre a SER PERSONES amb uns valors clars d'autonomia, estimació, solidaritat, justícia, pau, respecte envers als altres i envers al món que ens envolta.
  • Treballem la interioritat i el coneixement propi mitjançant el projecte "Mirar-te".
  • Iniciem el dia amb una estona de reflexió personal, fomentant el silenci i la interioritat.
  • Fem un treball GLOBALITZAT.
  • Utilitzem els AMBIENTS, com una nova metodologia d’aprenentatge. Gràcies a la diversitat de materials i propostes , els infants en els diferents espais ( Stay home, natura, art, chill out, toca-toca, hospital i Clic) podran jugar ,explorar, experimentar, raonar, crear, interpretar... però sobretot seran els PROTAGONISTES I CONSTRUCTORS dels seus propis aprenentatges. A l'espai es RESPECTA la DIVERSITAT de l'alumnat, el RITME d'aprenentatge individual i es potencia al màxim el desenvolupament de l'AUTONOMIA de l'infant.
  • Fem TALLERS de RELACIÓ entre P3, P4 i P5, plantejant diferents activitats molt engrescadores per potenciar la relació entre tots i totes ( adaptant-nos en tot moment a les mesures Covid )
  • Treballem per desenvolupar les intel·ligències múltiples dels nostres alumnes a través de projectes com l'EntusiasMAT a l'àrea de matemàtiques.
  • Fomentem la cultura de pensament (rutines, destreses...) en totes les àrees.
  • Realitzem PROJECTES, dins de diferents àrees de coneixement, on els alumnes són els principals protagonistes i on van construint els seus aprenentatges amb les seves pròpies aportacions. 
  • Participem, de manera voluntària, en l'activitat de piscina ( P3, P4 i P5).
  • Tenim ESPECIALISTES de psicomotricitat, música i anglès.
  • Treballem la PLÀSTICA com una eina molt important d'expressió i manifestació.
  • Comencem el procés DE LLEGIR I ESCRIURE DES DE P3 a partir del que és més significatiu per a ells i elles : el seu nom.
  • Enguany hem començat un nou programa de CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA. Aspecte fonamental per un bon aprenentatge de la lectura i escriptura dels infants.
  • Fem 5 HORES COMPLEMENTÀRIES, on es recolzen diferents aspectes del currículum (taller de contes, de música en anglès, d'expressió corporal, de jocs didàctics i de jocs d’expressió oral en anglès/ consciència fonològica).
  • ATENEM LA DIVERSITAT dels nostres alumnes amb diferents estratègies metodològiques i amb el suport d'una mestra de reforç.
  • Tenim UN PROGRAMA D'ENTRADA A P3 on hi ha un procés d'adaptació progressiu.
  • Anem de colònies cada any. 
  • Tenim contacte diari amb les FAMÍLIES i els convidem a participar del procés d'aprenentatge dels seus fills i filles , oferint-los l'oportunitat d'entrar directament a l'aula a realitzar diferents activitats (tallers de plàstica, explicació d'oficis i contes, jocs matemàtics, de taula... ) juntament amb els seus fills i amb els mestres.
  • CELEBREM les festes tradicionals i religioses del nostre entorn i de la nostra ciutat fem partícips a totes les famílies.
  • AVALUEM als nostres alumnes entenent l'avaluació com un procés educatiu obert, basat en l'observació, descripció i interpretació del que passa a l'aula, orientant al màxim el procés educatiu de cadascun dels alumnes a partir de les seves capacitats. Lliurem 2 informes al llarg del curs (1a avaluació mitjans de gener, 2a avaluació finals de juny) i tenim, com a mínim una entrevista personal amb cada família al llarg del curs i una col·lectiva.