• slider 8.png
  • slider 7.png
  • slider 11.png
  • slider 2.png
  • slider 9.png

Educació Infantil

L'escolarització a la nostra escola s'inicia en el segon cicle d'Educació Infantil i comprèn 3 cursos amb dues línies(dels 3 als 6 anys). Oferim 50 places en cadascun d'ells. Les places estan concertades per la Generalitat de Catalunya.

L'objectiu prioritari en aquesta franja d'edat és el de contribuir al desenvolupament integral dels alumnes tant a nivell personal, com maduratiu, físic, emocional, cognicitiu i social.

Partim de la visió d'un infant que aprèn contínuament en constant interrelació amb tot i tots els que l'envolten. Guiem els seus aprenentatges i els posem en contacte amb els coneixements que considerem més importants de cada àrea i més significatius per a ells, tot respectant els diferents ritmes de treball i la diversitat de capacitats. És per això, que ens servim d'un seguit de metodologies on els alumnes són protagonistes del seu propi aprenentatge.

AIXÍ DONCS:

• Eduquem en VALORS, dedicant el temps necessari a aprendre a SER PERSONES amb uns valors clars d'autonomia, estimació, solidaritat, justícia, pau, respecte envers als altres i envers al món que ens envolta.

• Treballem la interioritat i el coneixement propi mitjançant el projecte "Mirar-te".

• Iniciem el dia amb una estona de silenci, reflexió, fomentant l'agraïment i l'admiració del nostre entorn.

• Fem un treball GLOBALITZAT.

• Ús d'una nova metodologia: AMBIENTS D'APRENENTATGE

Els infants troben materials variats i estructurats, que els hi permeten a partir del joc, l'exploració, l'experimentació, la creativitat, el raonament, la interpretació, el treball cooperatiu... ser PROTAGONISTES I CONSTRUCTORS del seus propis aprenentatges. Treballant també l'iniciació en robòtica a partir de bee-bots i l'ús de Ipads en un nou ambient TIC.

A l'espai es RESPECTA la DIVERSITAT de l'alumnat, el RITME d'aprenentatge individual i es potencia al màxim el desenvolupament de l'AUTONOMIA de l'infant.

• Fem TALLERS de RELACIÓ entre P3, P4 i P5, plantejant diferents activitats molt engrescadores per potenciar la relació entre tots i totes.

• Treballem per desenvolupar les intel·ligències múltiples dels nostres alumnes a través de projectes com l'EntusiasMAT a l'àrea de matemàtiques i fomentem la cultura de pensament (rutines, destreses...) en totes les àrees.

• Realitzem PROJECTES, dins de diferents àrees de coneixement, on els alumnes són els principals protagonistes i on van construint els seus aprenentatges amb les seves pròpies aportacions. 

• Participem, de manera voluntària, en l'activitat de piscina (P4 i P5).

• Tenim ESPECIALISTES de psicomotricitat, música i anglès.

• Treballem la PLÀSTICA com una eina molt important d'expressió i manifestació.

• Comencem el procés DE LLEGIR I ESCRIURE DES DE P3 a partir del que és més significatiu per a ells: el seu nom.

• Fem 5 HORES COMPLEMENTÀRIES, on es recolzen diferents aspectes del currículum (taller de contes, de música en anglès, d'expressió corporal, de jocs didàctics i de jocs lingüístics d'anglès).

• ATENEM LA DIVERSITAT dels nostres alumnes amb diferents estratègies metodològiques i amb el suport d'una mestra de reforç.

• Tenim UN PROGRAMA D'ENTRADA A P3 on hi ha un procés d'adaptació progressiu.

• Anem de colònies cada 2 anys. 

• Tenim contacte diari amb les FAMÍLIES i els convidem a participar del procés d'aprenentatge dels seus fills, oferint-los l'oportunitat d'entrar directament a l'aula a realitzar diferents activitats (tallers de plàstica, explicació d'oficis i contes, jocs matemàtics, de taula... ) juntament amb els seus fills i amb els mestres.

• CELEBREM les festes tradicionals i religioses del nostre país fent partíceps a les famílies.

• AVALUEM als nostres alumnes entenent l'avaluació com un procés educatiu obert, basat en l'observació, descripció i interpretació del que passa a l'aula, orientant al màxim el procés educatiu de cadascun dels alumnes a partir de les seves capacitats. Lliurem 2 informes al llarg del curs (1a avaluació mitjans de gener, 2a avaluació finals de juny) i tenim, com a mínim una entrevista personal amb cada família al llarg del curs i una col·lectiva.