• slider 8.png
  • slider 2.png
  • slider 9.png
  • slider 7.png
  • slider 11.png

Cicles Formatius

Què són els Cicles Formatius?

Són estudis específics per a cada professió.

Poden ser:

• Cicle Formatiu de Grau Mitjà que dóna el títol de Tècnic.

• Cicle Formatiu de Grau Superior que dóna el títol de Tècnic Superior.

 

Tenen una durada de 2 anys (2000 hores).

S'organitzen en mòduls professionals (assignatures) de formació teòrico pràctica, exclusivament professionalitzadors.

S'han dissenyat tenint en compte les necessitats reals i actuals del sistema productiu, partint dels perfils de competència professional que defineixen l'estudi del sector i la col·laboració de les organitzacions productives.

A la nostra escola trobaràs els següents estudis:

CFGM Activitats Comercials             guia de l'alumne/a

CFGM Gestió Administrativa            guia de l'alumne/a

CFGS Educació Infantil                    guia de l'alumne/a

Borsa de Treball