• slider_2.jpg
  • slider_4.jpg
  • slider_5.jpg
  • slider_7.jpg
  • slider_3.jpg
  • IMG_9339.JPG

CFGM Activitats Comercials

Perfil professional:

És competència general d'aquest tècnic desenvolupar activitats de distribució i comercialització de bens i serveis i poder gestionar un petit establiment comercial, aplicant la normativa de seguretat i qualitat vigent.

Durada de 2000 hores (2 curs) distribuïdes:

• 1650 hores de formació teòrico pràctica en el centre.

• 350 hores de formació en centres de treball (pràctiques en empreses).

Mòduls:

• Dinamització del punt de venda

• Gestió de compres

• Gestió d'un petit comerç

• Processos de venda

• Serveis d'Atenció Comercial

• Tècniques de Magatzem

• Venda Tècnica

• Anglès

• Aplicacions Informàtiques per al Comerç

• Comerç Electrònic

• Màrqueting en l'Activitat Comercial

• Formació i Orientació Laboral

• Síntesi i d'activitats comercials

• Formació en centres de treball

Tenen accés al cicle les persones que compleixin algun dels requisits següents:

• Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria

• Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà

• Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar

• Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)

• Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics

• Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys

• Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI)

• Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior

*Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

 

Sortides professionals:

• Comercial

• Orientador o orientadora comercial

• Promotora o promotora

• Venda a distància o teleoperador/a

• Caixer/a

• Reponedor/a

• Tècnica/a en logística del magatzem

• Tècnic/a d’informació i atenció al client

• Gerent d’un establiment comercial

• Responsable de recepció/expedició de mercaderies

 

Formació Dual:

Implementació de la FP en modalitat dual

Full informatiu

 

L'alumne combina la formació en el centre educatiu amb l'activitat en l'empresa amb reconeixement acadèmic.

Finalitats:

• Aprendre treballant en un àmbit real.

• Posar en pràctica el que s'apren a la classe.

• Assumir la cultura empresarial.

• Enfortir els enllaços empresa+escola / escola+empresa.

• Ajudar a millorar la formació i preparació dels estudiants.

Avantatges:

• Accedir a una 1era feina.

• Aprendre en situacions reals.

• Contracte o beca remunerat.

• Facilitar la inserció laboral.

• Desenvolupar el potencial professional.

• Millorar el curriculum formatiu i educatiu.