• slider 8.png
  • slider 7.png
  • slider 2.png
  • slider 11.png
  • slider 9.png

CFGM Gestió Administrativa

Perfil professional:

És competència general d'aquest tècnic realitzar activitats de suport administratiu en l'àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com, l'atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com privades.

Durada de 2.000 hores (2 cursos) distribuïdes:

• 1584 hores de formació teòrico pràctica en el centre.

• 416 hores de formació en centres de treball (pràctiques en empreses).

Mòduls:

• Comunicació Empresarial i Atenció al Client

• Operacions Administratives de Compravenda

• Operacions Administratives de Recursos Humans

• Operacions Auxiliars de Gestió de Tresoreria

• Tècnica Comptable

• Tractament de la Documentació Comptable

• Tractament Informàtic de la Informació

• Anglès

• Empresa i Administració

• Empresa a l'Aula

• Formació i Orientació Laboral

• Formació en Centres de Treball

Tenen accés al cicle les persones que compleixin algun dels requisits següents:

• Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria

• Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà

• Tenir el títol de tècnic/a o de tècnic/a auxiliar

• Haver superat el segon curs de batxillerat unificat i polivalent (BUP)

• Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics

• Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys

• Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI)

• Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior

*Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Sortides professionals:

• Auxiliar administratiu o administrativa

• Ajudant o ajudanta d’oficina

• Auxiliar administratiu o administrativa de  gestió de cobrament/pagament

• Administratiu o administrativa comercial

• Auxiliar administratiu o administrativa de les administracions públiques

• Recepcionista

• Empleat o empleada d’atenció al públic

• Empleat o empleada de tresoreria

• Empleat o empleada en mitjans de pagament

 

Formació Dual:

 

Implementació de la FP en modalitat dual

 Full informatiu

 

L'alumne/a combina la formació en el centre educatiu amb l'activitat en l'empresa amb reconeixement acadèmic.

Finalitats:

• Aprendre treballant en un àmbit real.

• Posar en pràctica el que s'aprèn a la classe.

• Assumir la cultura empresarial.

• Enfortir els enllaços empresa+escola / escola+empresa.

• Ajudar a millorar la formació i preparació dels estudiants.

Avantatges:

• Accedir a una 1era feina.

• Aprendre en situacions reals.

• Contracte o beca remunerat.

• Facilitar la inserció laboral.

• Desenvolupar el potencial professional.

• Millorar el currículum formatiu i educatiu.