• slider 11.png
  • slider 8.png
  • slider 7.png
  • slider 9.png
  • slider 2.png

Educació Infantil

L'escolarització a la nostra escola s'inicia en el segon cicle d'Educació Infantil i comprèn 3 cursos amb dues línies(dels 3 als 6 anys). Oferim 50 places en cadascun d'ells. Les places estan concertades per la Generalitat de Catalunya.

L'objectiu prioritari en aquesta franja d'edat és el de contribuir al desenvolupament integral dels alumnes tant a nivell personal, com maduratiu, físic, emocional, cognicitiu i social.

Llegeix més...

Educació Primària

L'etapa d'educació primària s'allarga dels 6 als 12 anys i consta de 6 cursos de dues línies. És una etapa concertada per la Generalitat de Catalunya. La nostra oferta de places és de 50 alumnes a cadascun dels 6 cursos de l'etapa.

A l'educació primària pretenem educar als nens i nenes assegurant el seu desenvolupament personal i posant les bases d'una formació basada en l'autonomia personal, la responsabilitat, la solidaritat, la llibertat, la participació i el compromís individual i col·lectiu.

Llegeix més...

Educació Secundària Obligatòria

L'Educació Secundària Obligatòria és una etapa de formació acadèmica de 4 cursos de durada que realitza l'alumnat amb edats compreses entre els 12 i els 16 anys. En el nostre centre disposem de 2 línies d'ESO amb una oferta de 30 places concertades per la Generalitat de Catalunya a cadascun dels 8 cursos.

Llegeix més...

Cicles Formatius

Què són els Cicles Formatius?

Són estudis específics per a cada professió.

Poden ser:

• Cicle Formatiu de Grau Mitjà que dóna el títol de Tècnic.

• Cicle Formatiu de Grau Superior que dóna el títol de Tècnic Superior.

Llegeix més...