• slider 11.png
  • slider 8.png
  • slider 7.png
  • slider 9.png
  • slider 2.png

Educació Infantil

L'escolarització a la nostra escola s'inicia en el segon cicle d'Educació Infantil i comprèn 3 cursos amb dues línies(dels 3 als 6 anys). Oferim 50 places en cadascun d'ells. Les places estan concertades per la Generalitat de Catalunya.

L'objectiu prioritari en aquesta franja d'edat és el de contribuir al desenvolupament integral dels alumnes tant a nivell personal, com maduratiu, físic, emocional, cognicitiu i social.

Llegeix més...

Educació Primària

L'etapa d'educació primària s'allarga dels 6 als 12 anys i consta de 6 cursos de dues línies. És una etapa concertada per la Generalitat de Catalunya. La nostra oferta de places és de 50 alumnes a cadascun dels 6 cursos de l'etapa.

A l'educació primària pretenem educar als nens i nenes assegurant el seu desenvolupament personal i posant les bases d'una formació basada en l'autonomia personal, la responsabilitat, la solidaritat, la llibertat, la participació i el compromís individual i col·lectiu.

Llegeix més...

Educació Secundària Obligatòria

L'Educació Secundària Obligatòria és una etapa de formació acadèmica de 4 cursos de durada que realitza l'alumnat amb edats compreses entre els 12 i els 16 anys. En el nostre centre disposem de 2 línies d'ESO amb una oferta de 30 places concertades per la Generalitat de Catalunya a cadascun dels 8 cursos.

En una etapa tan important en el seu creixement personal i en la seva formació, prioritzem l’atenció i el seguiment de l’alumne/a mitjançant tutories individualitzades, la gestió de les emocions i sentiments, entrevistes amb les famílies, servei d’orientació acadèmica i professional (participació i xerrades d’ex-alumnes) i assessorament psicopedagògic.

Llegeix més...

Cicles Formatius

Què són els Cicles Formatius?

Els Cicles Formatius són una modalitat d’estudis que es caracteritza per capacitar als i les estudiants amb aquelles competències professionals que permetin realitzar les tasques pròpies d’una professió.

Considerem que els cicles formatius són un pont entre el centre i l’empresa i estan dissenyats tenint en compte les necessitats reals i actuals del sistema productiu.

En el nostre centre trobareu:

  • Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Activitats Comercials
  • Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Gestió Administrativa
  • Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil

 

Tots ells tenen una durada de 2000 hores, és a dir, l’equivalent a 2 cursos acadèmics.

S'organitzen en mòduls professionals (assignatures) de formació teòrico pràctica, exclusivament professionalitzadors.

S'han dissenyat tenint en compte les necessitats reals i actuals del sistema productiu, partint dels perfils de competència professional que defineixen l'estudi del sector i la col·laboració de les organitzacions productives.

Podràs trobar més informació sobre els diferents mòduls, la seva durada així com molta més informació als següents enllaços:

CFGM Activitats Comercials             guia de l'alumne/a

CFGM Gestió Administrativa            guia de l'alumne/a

CFGS Educació Infantil                    guia de l'alumne/a

Borsa de Treball

 

A més a més, és important destacar que els nostres Cicles formatius de grau mitjà estan adherits al programa Erasmus+, una nova experiència internacional que fomenta que  l'alumnat pugui viure una internacionalització dels seus estudis, oferint la possibilitat de desenvolupar i compartir experiències i coneixements en empreses i institucions d'altres països.