Infantil

 

Un món màgic.

 

L’escolarització al nostre centre s’inicia en el segon cicle d’Educació Infantil i comprèn 3 cursos (dels 3 als 6 anys). Amb ràtio de 20 alumnes. Les places estan concertades per la Generalitat de Catalunya.

 

Partim de la visió de l’infant com a centre de la nostra acció educativa que aprèn contínuament en constant interrelació amb tot i tots els que l’envolten. Des de l’estima i la confiança, guiem els seus aprenentatges i les seves descobertes, perquè desenvolupi totes les seves competències i creativitat. Respectem els diferents ritmes de treball, mitjançant una educació personalitzada. És per això que ens servim d’un seguit de metodologies actives, lúdiques i innovadores que fomenten la seva il·lusió per descobrir i desenvolupar les seves capacitats, fent-los protagonistes del seu propi aprenentatge.

APRENENTATGE D’IDIOMES EN ANGLÈS

La nostra escola multilingüe s’inicia en infantil a partir de sessions grupals mitjançant el joc i el moviment.. A més, per aprofundir en l’expressió oral realitzem sessions  en petits grups per afavorir la conversa . També, realitzem sessions de música per adquirir la llengua anglesa de manera natural.

 

Escola oficial d’Idiomes d’extraescolars (EIxYou).

METODOLOGIES INNOVADORES

Els aprenentatges a Infantil s’adquireixen de manera globalitzada i significativa, fomentant els interessos dels nens/es, potenciant el pensament crític, el treball cooperatiu, i fent-los protagonistes del seu procés d’aprenentatge mitjançant el joc. Afavorim el desenvolupament de les competències dels infants que els hi permetrà identificar-se com a persones amb seguretat i benestar emocional, respectant els diferents ritmes d’aprenentatge. 

EMAT

Un aprenentatge cíclic, on l’alumnat comença a familiaritzar-se amb tots els conceptes matemàtics des d’infantil. Mitjançant activitats i jocs estructurats, vivencial i motivadors. També, des d’infantil introduïm els Bits Matemàtics que es treballen a diari per potenciar el desenvolupament neurològic de l’infant.

LECTOESCRIPTURA

Iniciem i potenciem el llenguatge i l’escriptura des de I3 mitjançant activitats sensorials i materials manipulatius. Partim del reconeixement dels sons per continuar amb la presentació de les lletres i posteriorment formar paraules i frases.

DESENVOLUPAMENT MOTRIU

Fomentem l’expressió del propi cos en propostes individuals i grupals, potenciant la sensibilitat i la creativitat del llenguatge corporal. Fem psicomotricitat des de I3 i oferim l’activitat de piscina en tots els cursos de manera voluntària i dins de l’horari lectiu.

PLAN DE INTERIORIDAD MirarTE

El nostre pla d’interioritat Mirar-Te pretén ajudar l’alumnat a conèixer-se per dins i a descobrir la seva riquesa interior, fomentant l’agraïment i l’admiració del nostre entorn.

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL AcompanyarTE

Pla d’acció tutorial propi, dissenyat per educar integralment el nostre alumnat i realitzar un acompanyament en el seu creixement personal, social i emocional.

AULES POLIVALENTS

L’alumnat té al seu abast materials variats i estructurats, que els hi permeten, a partir del joc, l’exploració, l’experimentació, la creativitat, el raonament, la interpretació, el treball cooperatiu…

 

En aquests espais realitzem ambients d’aprenentatge, tallers, activitats, entre d’altres adaptades a les necessitats dels/les nostres alumnes.

PROJECTE DE RELIGIÓ PLUJA

Projecte de l’ensenyament-aprenentatge de la religió amb el descobrir, experimentar i iniciar-se en el coneixement dels valors d’autonomia, estimació, solidaritat, justícia, pau, respecte envers els altres i envers al món que ens envolta.

EDUCACIÓ EMOCIONAL

Eduquem en positiu i parem atenció en l’educació emocional dels nens/es. Oferim eines per millorar l’autoestima, identificar i regular les seves emocions i aconseguir una millor tolerància a la frustració.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Oferim atenció individualitzada adaptada a les característiques i al ritme de cada alumne i/o grup classe. Apliquem estratègies metodològiques i disposem del suport d’una mestra de reforç i en alguns casos, també de vetlladora. Fem reunions de seguiment i d’avaluació dels alumnes i del grup classe. Els acords i noves propostes les apliquem des de les diferents àrees i les treballem conjuntament amb la família. A la nostra escola creiem en el potencial dels nostres alumnes, en les seves possibilitats i riquesa interior.

EXPRESSIÓ ORAL

Guiem l’alumnat perquè sigui protagonista i constructor del seu aprenentatge, oferint-li varietat de propostes que li permeten descobrir, explorar, experimentar, interpretar i raonar. Potenciant al màxim la seva autonomia personal. A partir d’I3 treballem l’expressió partint dels seus interessos per afavorir el desenvolupament de les habilitats comunicatives i són molts els moments que fem partícips a les famílies per tal de col·laborar en les diferents activitats (explicar un conte, ofici, projecte,…).

MÚSICA

La nostra escola promou el benestar emocional, fomenta la creativitat, incrementa la paciència  i millora les habilitats motores, cognitives, socials i del llenguatges. A més a més, oferim un projecte de sensibilització instrumental. A infantil treballem la percussió per tal de conèixer els instruments, com tocar-los i descobrir les diferents qualitats del so: timbre, altura, intensitat i durada. A partir de primària a cada cicles oferim un instrument (harmònica, flauta dolça i ukelele) per tal de despertar l’interès de l’alumnat en el món instrumental i tenir les primeres nocions musicals.

HÀBITS SALUDABLES

Motivem a l’alumnat per tal d’establir unes rutines diàries i hàbits que els/les ajudin a propiciar uns hàbits saludables i de benestar. També, els dilluns i dijous tot l’alumnat porta fruita per esmorzar, fet que els apropa a mantenir una dieta saludable.

COMPROMÍS AMB EL MÓN

Participem en diferents Campanyes Solidàries per ajudar i col·laborar en diferents entitats per tal de despertar l’interès i la implicació de l’alumnat. 

 

Entrenem el pensament crític dels nostres alumnes mitjançant la seqüenciació de rutines i estratègies de pensament integrades en les activitats diàries davant de qualsevol tema/notícia que fomenti el compromís. En aquestes reflexions es generen condicions favorables per al desenvolupament i l’aprenentatge dels nens i les nenes i treballem acords comuns. 

TECNOLOGIES

Iniciem la ROBÒTICA a I3 a partir d’un ambient TIC i donem continuïtat a tota la primària.

 

També, disposem d’una Sala d’Informàtica on els alumnes de primària, 1h a la setmana, aprenen a utilitzar diferents programes informàtics i a manipular diverses apps que seran de gran utilitat al llarg de tota la seva trajectòria acadèmica.

 

Aquestes eines tecnològiques atractives i motivadores (Beebots, ipad’s, pantalles interactives,…) permeten un aprenentatge interactiu, on l’alumnat millora i potencia el treball individual, cooperatiu i per grups.

AMBIENTS

Oferim  diferents escenaris acollidors i càlids, on es generen condicions favorables per al desenvolupament i l’aprenentatge dels nens i les nenes.  Cal tenir cura dels detalls, acords de convivència,  per tal que tothom aprengui a mantenir l’Ambient estructurat i ordenat. La cooperació entre I3, I4 i I5 és fonamental perquè aprenguin entre iguals i es creen aprenentatges significatius.

FAMÍLIA-ESCOLA

Tenim contacte diari amb les FAMÍLIES i els convidem a participar del procés d’aprenentatge dels seus fills/es, oferint-los l’oportunitat d’entrar directament a l’aula a realitzar diferents activitats (tallers de plàstica, explicació d’oficis i contes, jocs matemàtics, de taula…) juntament amb els seus fills/es i amb els mestres.