Escola Teresiana

Idiomes

Les llengües, una porta oberta al món

 

 

Som ESCOLA MULTILINGÜE.  Vivim en un món cada vegada més globalitzat i interconnectat; per això, tenim com a objectiu fonamental aconseguir que els i les nostres alumnes siguin ciutadans globals. Potenciem l’aprenentatge de llengües estangeres (anglès i francès) i, des de ben petits, l’alumne/a es troba immers en un ambient plurilingüe, amb metodologies motivadores i dinàmiques experiencials i properes a la realitat. D’aquesta manera, l’alumne/a no només adquireix coneixements lingüístics i culturals, sinó també  aquest aprenentatge li obrirà les portes al món laboral i serà autònom en aquesta societat pluricultural del segle XXI.

 

Oferim diferents programes d’immersió lingüística amb les estades al Regne Unit i un projecte en anglès.

L’APRENENTATGE NEIX DE LA NOSTRA LLENGUA.

 

Considerem que l’aprenentatge de noves llengües s’ha d’iniciar a partir del coneixement i la potenciació de la pròpia. Per això, des de ben petits, en arribar a l’escola, vetllem per desenvolupar al màxim les seves competències lingüístiques en llengua catalana i introduïm el castellà a l’Educació Primària, adaptant les situacions, portant a terme dinàmiques motivadores i capacitant l’alumnat en l’ús de les dues llengües. Només amb un cert domini de les dues llegües, aconseguirem un bon desenvolupament i una base per a l’aprenentatge de noves llengües.

Idiomes a la nostra escola

ANGLÈS

Volem i treballem perquè el nostre alumnat acabi la seva etapa escolar dominant la llengua anglesa (parlar, escriure, llegir, escoltar). Per portar-ho a terme, comptem amb un programa propi d’aprenentatge d’infantil fins a l’ESO, supervisat per Oxford, que reforça l’anglès curricular amb nombroses activitats i immersions. A més, a cicles formatius utilitzem la llengua des de l’àmbit administratiu i comercial.

 

  • AICLE: s’imparteix una hora a la setmana de cadascuna de les següents matèries: Music, Arts&Craft i Science Projects en llengua anglesa.
  • Auxiliar de conversa nativa en llengua anglesa.
  • Augment d’hores lectives d’Anglès mitjançant hores complementàries.
  • Activitats d’immersió: pel·lícules, teatres, setmana cultural,…
  • Colònies, amb monitors/es anglesos, a Ed. Infantil, Ed. Primària i 2n d’ESO.
  • Estades al Regne Unit, de 1r a 3r d’ESO, de caràcter voluntari.
  • Grups desdoblats en la matèria d’anglès (a l’ESO) o metodologia de dos professors/es a l’aula (a primària).
  • AICLE a la matèria d’Ed. VIP a 3r d’ESO i unitats formatives al 1r curs de CFGS d’Educació Infantil.
  • Projectes Internacionals: eTwinning i Erasmus +
  • Programa de Batxillerat Dual Americà, doble titulació.
  • EIxYOU: extraescolar d’anglès a partir de la qual el nostre alumnat pot obtenir titulacions oficials: Staters, Movers i Flyers a l’Ed. Primària, A2/B1/B2 a l’ESO.
 • Centro examinador oficial TRINITY College y del Oxford Test of English.
 • Centro de Preparación de exámenes oficial de Cambridge. Se realizan los exámenes en nuestras instalaciones.

FRANCÈS

El Francès s’incorpora com a segona llengua estrangera a 6è Ed. Primària per a tot l’alumnat, de manera lúdica i motivadora, i com a matèria optativa a tots els cursos d’ESO. El programa de Francès s’enriqueix amb activitats d’immersió, projectes de col·laboració amb altres centres de parla francesa i, a més, amb la possibilitat de certificar una titulació oficial.

 • Activitats d’immersió: pel·lícules, sortides culturals (musical),…
 • Projectes de col·laboració amb altres centres: intercanvi de correspondència amb dues escoles de parla francesa (Mayotte i Guadeloupe) .
 • Viatge de final d’etapa a França.
 • Possibilitat d’obtenció de la titulació oficial DELF B1 a 4t d’ESO.