Escola Teresiana

Famílies

EDUQUEM JUNTS

“Cada dia quan acompanyo els meus fills a l’escola tinc la sensació d’estar entrant a casa. El tracte personalitzat, l’atenció que rebem i la proximitat amb nosaltres per part de tots/es els/les professionals que hi treballen crea una relació de confiança, respecte i col•laboració, indispensable per educar junts el més important, els meus fills”.

Les famílies són membres importants de la nostra comunitat educativa, l’enriqueixen i l’enforteixen. En el creixement maduratiu de l’alumne/fill és fonamental una bona comunicació entre família-escola. Eduquem junts, aprenem junts. Són moltes les possibilitats de participació en diferents àmbits de la vida del centre i en les aules…

BENVINGUDES

 

Convidem les famílies en diferents àmbits de la vida del centre. Són moltes les possibilitats que els oferim per poder participar dins de l’aula. Ens encanta la seva implicació i participació.

ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D’ALUMNES (AFA)

 

L’AFA representa les famílies de l’escola per col·laborar en la seva tasca educativa de l’alumnat i en el desenvolupament de les activitats del centre. Està oberta a suggeriments i s’implica activament en el dia a dia del centre:

  •  Proposar i organitzar les activitats extraescolars dirigides a l’alumnat i a les mares i als pares de l’escola.
  • Participar de forma activa, presencial i econòmicament en les celebracions que realitzen els/les alumnes al centre.
  • Tramitar i gestionar ajudes i subvencions en les administracions per reduir les despeses del servei i les activitats dirigides a la comunitat educativa.
  • Promoure, organitzar i desenvolupar, amb l’escola, les celebracions, les festes, les xerrades i conferències educatives, les celebracions religioses.
  • Fomentar la participació activa dels pares i mares coordinadors de cada curs d’EI i d’EP.
  • Oferir als socis un carnet amb avantatges i descomptes en diverses entitats de la ciutat.
  • Designar un representant en el Consell Escolar del centre i un altre en el Consell Escolar Municipal.

ampa@vilanova.escolateresiana.com

COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA

 

Un representant de les famílies i de l’alumnat de l’escola, juntament amb la direcció i un professor/a, participen en aquesta comissió. L’objectiu és portar a terme i fer el seguiment del Pla de Convivència del centre, per tal d’actuar de manera preventiva i fomentar les bones relacions entre tota la comunitat educativa. En coordinació amb el projecte de mediació i #aquiproubullying col·labora en la resolució d’incidents i/o conflictes.

CONSELL ESCOLAR

 

L’òrgan està format per 16 membres de la comunitat educativa, representant tots els estaments. Les famílies participen en aquest òrgan decisori i representatiu de la Comunitat Educativa, mitjançant quatre representants de pares i mares triats cada dos cursos en unes eleccions democràtiques. Des del Consell Escolar s’aproven les grans línies de treball del centre i de cada curs, s’intervé en la vida del centre i vetllen pel bon funcionament del mateix.

EDUCAMOS: plataforma de comunicació

 

Educamos és la plataforma educativa que tenim a l’escola per comunicar-nos oficialment amb les famílies. Aquesta integra els processos pedagògics de gestió de l’escola. Afavoreix una comunicació àgil i directa i els hi permet tenir informació sobre el desenvolupament acadèmic dels seus fills/es. Òbviament es complementa amb el correu electrònic institucional i altres entorns virtuals d’aprenentatge.