Continuem després de classe, temps per gaudir i créixer!

 

La formació educativa de l’escola es complementa amb una gran oferta d’activitats extraescolars, que ens ofereix nous contextos d’aprenentatge i relació. Proposem activitats com un complement a la formació i educació del nostre alumnat.  Tenen per finalitat no només descobrir i potenciar les capacitats, talents, habilitats i destreses individuals, sinó també crear oportunitats per afavorir l’autonomia i l’autoestima dels/les alumnes i ampliar i millorar les relacions socials entre alumnes i famílies. I fins i tot, descobrir mons nous.

 

Aquestes activitats extraescolars, tant culturals com esportives, són gestionades per l’AFA.  Es realitzen a la tarda i es renoven cada curs, segons les necessitats i interessos de l’alumnat.

IDIOMES - Escola d’Idiomes EixYou

Anglès

ESPORTIVES (Gestionades per l’AFA)

Atletisme
Ball modern
Bàsquet
Escacs
Futbol
Jocs Esportius
Multiesport
Patinatge
Taekwondo
Pilates (per a mares i pares)

INTERDISCIPLINARS (Gestionades per l’AFA)

Experimenta tecno-art
Experimenta ciència
Robòtica
Fem els deures

MÚSICA (Voluntariat gestionat per l’escola)

Guitarra