Escola Teresiana

Fundació Escola Teresiana

La Fundació

 

L’entitat titular de la nostra escola és la Fundació Escola Teresiana, creada per la Companyia de Santa Teresa de Jesús en desembre de 2009. Sorgeix com a resposta als reptes del nostre món actual des de l’àmbit educatiu: la globalització, les noves tecnologies, la multiculturalitat, la secularització, així com els canvis legislatius que requereixen constants actualitzacions. Aquesta gran família està formada per vint-i-u col·legis a Espanya.

 

La seva finalitat és educativa, d’acord l’esperit evangèlic, l’església Catòlica i el carisme teresià de Sant Enric d’Ossó, expressat en el Caràcter Propi de l’entitat fundadora. La Fundació és una entitat privada d’àmbit estatal, amb fins d’interès general i sense ànim de lucre.

 

Per a més informació,

LA NOSTRA ESSÈNCIA

Origen:

 

Sant Enric d’Ossó, com a fundador de la Companyia; i Santa Teresa de Jesús, com a inspiradora de la tasca educativa de les teresianes.

Finalitat:

 

Formar persones preparades per viure:
– des de dins
– en relació amb els altres i amb la realitat
– obertes a la transcendència i a la relació amb Déu

Missió:

 

Educar integralment a cada persona perquè sigui subjecte de trobada i transformador social, segons el carisma teresià d’Enric d’Ossó.

Estil:

 

Es basa en el valor educatiu de la trobada i la relació. La nostra escola és:

  • escola en Pastoral
  • escola oberta
  • escola que opta per la persona
  • escola de qualitat