• slider 1.png
  • slider-home_4.jpg

La nostra escola

El Col·legi Santa Teresa de Jesús, inspirat en els principis i valors que San Enric d’Ossó i Santa Teresa de Jesús s’instaurà a la ciutat de Vilanova i la Geltrú durant la tardor del 1.884. Des d’aquest moment i amb la finalitat de promoure el ple desenvolupament de la personalitat dels alumnes, es planteja un model d’educació integral. Aquest ofereix els medis adients per accedir i potenciar les capacitats de cadascú, ajuda a desenvolupar i integrar harmònicament els diferents aspectes de la persona respectant i orientant el seu ritme de creixement i vetlla per què dia a dia siguin més autònoms.

La nostra visió de l’educació, com a escola cristiana es presenta a través dels tres eixos següents:

La persona: Volem formar persones que aprenguin a relacionar-se i fer de la relació un mitjà per construir la seva identitat. Persones amb capacitat de crítica i argumentació, obertes a la interioritat que ens ajuda a donar sentit a la nostra vida, lliures i creatives.
La societat: Volem educar persones que siguin capaces de transformar la societat en una societat més justa, inclusiva i solidària.
El sentit religiós: Volem fer viure els valors cristians a totes les persones de la nostra comunitat i el compromís per fer d’aquest món un lloc més humà.

D’acord amb el Projecte Educatiu, el Reglament de Règim Interior i el Projecte de Pastoral, on es pot trobar el pla d’acció del centre, cada any s’elaboren les línies d’actuació per al curs escolar recollides en la Programació General. D’aquest document cal destacar, entre d’altres, la nostra constant iniciativa per la innovació metodològica. Projectes tals com el multilingüe o l’IntegràTIC, el pla d’atenció a la diversitat, la introducció del treball cooperatiu a l’aula i d’altres moltes accions, així ho deixen palès. Durant aquests més de 128 anys l’oferta educativa s’ha anat adaptant a la normativa vigent i en l’actualitat engloba totes les etapes d’educació obligatòria (segon cicle d’educació infantil, educació primària i ESO), així com dos cicles formatius de grau mitjà. És per això que, els nostres alumnes com a mínim poden estar matriculats a l’escola, des dels 3 fins als 16 anys i continuar els seus estudis post-obligatoris, en tot moment en règim concertat.

En l’actualitat el nostre centre forma part de la Fundació Escola Teresiana que, actuant d’Entitat Titular estableix els criteris i principis que defineixen el nostre model d’educació. Aquests queden recollits en el caràcter propi i el Reglament de Règim Interior de la FET.