• slider-home_4.jpg
  • slider 1.png

Instal·lacions

El nostre col·legi es troba al vell mig de la ciutat de Vilanova i la Geltrú. Durant els més de 100 anys d’història de l’edifici actual s'han anat portant a terme diverses ampliacions i modificacions fins a arribar a comptar amb l’estructura i els espais actuals.

Més concretament, a banda de les zones comunes, el centre compta amb tres aules d’informàtica, biblioteca, aula de música, laboratori de ciències, taller de tecnologia, sala polivalent (gimnàs, sala d’actes, teatre), aula multifuncional, aula d’audiovisuals, menjador, aules ordinàries específiques i auxiliars, dotades de kits multimèdia (canons i pantalles de projecció, equips d’àudio i pissarres digitals) i dos patis.

Ara bé, si féssim un passeig per les instal·lacions ens trobarem amb tres zones clarament definides, i és que, la planta baixa de l’edifici principal està ocupada per les classes i les zones comuns dels / de les alumnes d’Educació Infantil i Primària. Al mateix edifici, però pujant a la primera i segona planta trobaríem els espais utilitzats pels alumnes d’ESO. I ja finalment, a l’edifici de nova creació, ubicat tocant a la façana de la Rambla Principal, trobem les noves i amplies zones de treball utilitzades pels alumnes de cicles formatius, així com d’altres espais comuns per a totes les etapes i el menjador de l’escola