• slider 1.png
  • slider-home_4.jpg

La nostra escola

El Col·legi Santa Teresa de Jesús, inspirat en els principis i valors que San Enric d’Ossó i Santa Teresa de Jesús s’instaurà a la ciutat de Vilanova i la Geltrú durant la tardor del 1.884. Des d’aquest moment i amb la finalitat de promoure el ple desenvolupament de la personalitat dels alumnes, es planteja un model d’educació integral. Aquest ofereix els medis adients per accedir i potenciar les capacitats de cadascú, ajuda a desenvolupar i integrar harmònicament els diferents aspectes de la persona respectant i orientant el seu ritme de creixement i vetlla per què dia a dia siguin més autònoms.

La nostra visió de l’educació, com a escola cristiana es presenta a través dels tres eixos següents:

Llegeix més...

Història

L’escola es funda el 14 d’octubre de 1884 a Vilanova i la Geltrú. Aquest fet provoca que l’ensenyament religiós femení quedi totalment atès a la ciutat. La nostra va ser la tercera escola de nenes instaurada a la vila al llarg del s. XIX.

En un primer moment l’escola s’instal·la a l’antic jutjat de l’actual plaça de la Vila. En pocs anys, l’edifici queda petit com a conseqüència de la gran demanda de places escolars en el nostre centre. És per aquest motiu que l’any 1892, el centre educatiu es trasllada a la Rambla Principal.

Llegeix més...

Instal·lacions

El nostre col·legi es troba al vell mig de la ciutat de Vilanova i la Geltrú. Durant els més de 100 anys d’història de l’edifici actual s'han anat portant a terme diverses ampliacions i modificacions fins a arribar a comptar amb l’estructura i els espais actuals.

Més concretament, a banda de les zones comunes, el centre compta amb tres aules d’informàtica, biblioteca, aula de música, laboratori de ciències, taller de tecnologia, sala polivalent (gimnàs, sala d’actes, teatre), aula multifuncional, aula d’audiovisuals, menjador, aules ordinàries específiques i auxiliars, dotades de kits multimèdia (canons i pantalles de projecció, equips d’àudio i pissarres digitals) i dos patis.

Llegeix més...

Serveis

SERVEI D'ACOLLIDA MATINAL

L’escola organitza un servei de permanència de 8 a 9 del matí, per als cursos de P3 fins a 6è d’EP. 

Llegeix més...

Localització

El Col·legi Santa Teresa de Jesús es troba ubicat a la Rambla Principal 71, en ple centre de Vilanova i la Geltrú. Està situat en un dels principals carrers de vianants de la vila, envoltat de comerços. És a 3 minuts de la Plaça de la vila i a 5 de l’estació del ferrocarril.

Llegeix més...