• slider_1.jpg
 • slider_4.jpg
 • slider_6.jpg

Identitat Escola Teresiana

L'Escola Teresiana expressa el seu projecte educatiu a través dels seus documents institucionals:

Proposta Educativa Teresiana

Identitat Escola Teresiana

Missió, Visió i Valors

1. Proposta Educativa Teresiana.

És el referent per a tota l'acció educadora de la Companyia de Santa Teresa de Jesús a la diversitat de llocs i contextos en què es troba, i per tant és el marc referencial de tots els educadors teresians del món.

La seva estructura està articulada en tres parts: Marco Situacional, Marco Conceptual y Marco Operativo, des dels quals s'han elaborat les Línies Mestres de l'educació teresiana.

Des de la mística de l'educació teresiana es proposa una educació que es recolza en el convenciment que la realització de la persona està en ser SUBJECTE DE TROBADA i des d'aquí, TRANSFORMADORA DE LA SEVA SOCIETAT.

  Descarregar Proposta Educativa Teresiana2. Identitat de l'Escola Teresiana. Caràcter propi de la Companyia de Santa Teresa de Jesús per als centres de la Fundació Escola Teresiana.

És el document que concreta a nivell escolar les opcions i línies mestres descrites en la Proposta Educativa Teresiana.

El Caràcter Propi ofereix les característiques essencials de la identitat de les Escoles Teresianes. Els seus apartats fonamentals són:

 • Origen de l'Escola Teresiana.Descriu breument les seves arrels històriques: Sant Enric d'Ossó i la Companyia de Santa Teresa de Jesús.
   
 • La nostra missió en la societat.Defineix l'Escola Teresiana des de la seva participació en la missió evangelitzadora de l'Església catòlica, així com la seva contribució al desenvolupament humà i cristià de cada persona. .
   
 • Finalitat educativa.Exposa la concepció de societat i de persona que vol educar, des dels valors i criteris de l'Evangeli i defineix l'essencial del procés educatiu teresià.

L'educació teresiana concep les persones com a subjectes de trobada (persones capaces de viure la vida des de dins, de viure en relació amb els altres i amb la realitat, i com a persones capaces de viure obertes a la transcendència i a la relació amb Déu), i transformadors socials, col.laborant d'aquesta manera amb el projecte de Jesús sobre la humanitat. .

 • Estil educatiu teresià. Concreta les opcions pedagògiques, els trets més significatius de la nostra pràctica educativa i la identitat de l'educador / a teresià /ana.

Són trets fonamentals de la nostra escola:

- Escola en Pastoral

- Escola oberta

- Escola que opta per la persona

- Escola de qualitat

 • Comunitat Educativa. Subratlla la importància de viure la tasca educativa com a comunitat que aprèn, comptant amb la implicació de totes les persones que la integren.