• slider_1.jpg
  • slider_6.jpg
  • slider_4.jpg

Entitat Titular: Fundació Escola Teresiana

La Fundació Escola Teresiana va ser constituïda el 29 de desembre de 2009 per la Companyia de Santa Teresa de Jesús. La seva finalitat és educativa, d'acord amb l'esperit evangèlic, la doctrina de l'Església Catòlica i el carisma teresià de Sant Enric d'Ossó expressat en el Caràcter Propi de l'entitat fundadora, segons consta en la carta fundacional i Estatuts.

És una entitat privada d'àmbit estatal, amb fins d'interès general i sense ànim de lucre, a la qual pertanyen 22 centres de dotze comunitats autònomes.

L'estructura organitzativa de la Fundació Escola Teresiana es compon de:

• Òrgan de Govern: Patronat

• Òrgans de Direcció: Equip de Titularitat i Equips Directius

L'organització i gestió a la Fundació estan en funció dels fins de l'Escola Teresiana. Per això, ofereixen espais de participació on poder aprendre en col·laboració, interactuant amb el medi i amb les persones amb les que s'estableixen relacions, posant en comú al servei del mateix projecte les capacitats personals (cf. CP pg. 25).

 

Visiteu la web de la Fundació Escola Teresiana