• slider_1.jpg
  • slider_4.jpg
  • slider_6.jpg

Documents institucionals

Són els documents que afecten al conjunt de la seva organització i activitat.

  • Carta Fundacional
  • Estatuts de la Fundació
  • Reglament de Règim Intern
  • Projecte Educatiu Institucional

Carta Fundacional

A la que es recull els motius que van portar a la Companyia de Santa Teresa de Jesús a cosntituir la Fundació Escola Teresiana.

Descarregar la Carta Fundacional

Estatuts de la Fundació

En ells s'expressa l'organització i gestió de la mateixa.

Descarregar Estatuts

Reglament de Règim Intern

A la que es desenvolupen els estatuts, amb la finalitat de regular l'oragnització, competéncies, relacions i funcions dels òrgans de govern, direcció i gestió, i el bon funcionament de la FET, així com promoure la participació dels seus estaments.

Projecte Educatiu Institucional

Per primera vegada els nostres centres ha dissenyat conjuntament un projecte educatiu, que ha iniciat a generar una visió comú i a definir les nostres opcions estratègiques davant els enormes canvis socials que estem vivint, davant els nous reptes evangelitzadors y davant les oportunitats que s'ens presenten en el nostre temps i que en ocasions no són fàcils de reconèixer.

El nostre PEI ens ajuda a entedre millor l'escola que somiem, a empatitzar amb les necessitats i sensibilitats i a oferir lleres d'aprenentatge que responguin a cada persona. Marcarà les linies estrategiques de tippus pedagogic, pastoral i de lideratge dels pròxims anys.

Hem dissenyat el Projecte Educatiu Institucional en el marc de la Proposta Educativa Teresiana i del Document de Caràcter Propi, com comunitats que aprenen, amb una metodologia horitzontal i participativa que ha integrat la riquessa de totes les persones i grups de la institució.

Descarregar PEI