• slider 7.png
 • slider 4.png
 • slider 6.png
 • slider 3.png
 • slider 14.png
 • slider 2.png

Pastoral

Escola en Pastoral

Els valors cristians orienten l’educació en la nostra escola, fent que tot es pugui viure en clau pastoral.

Des de totes les àrees, activitats i relacions del centre, es propicia la capacitat d’interiorització i silenci, el valor de les relacions, la sensibilitat i el compromís amb la justícia, la pau i la cooperació, l’ajuda mútua entre tots i la relació amb les parròquies de la ciutat. D’aquesta manera ajudem a cada infant, adolescent i jove, i a tots els membres de la Comunitat Educativa a la trobada amb Déu en les seves vides.

Part del nostre projecte és tenir cura, dins de l’itinerari educatiu, de l’educació en la fe, a través de l’ensenyament religiós escolar i de les celebracions i festes religioses.

Diàriament, realitzem el Quart d’Hora d’oració, llegat irrenunciable d’Enric d’Ossó.

 

Els OBJECTIUS GENERALS de la pastoral del centre:

• La pastoral pretén ser un eix vertebrador que dinamitzi l'escola segons la seva identitat i els seus somnis, tant en els moments especials com en el dia a dia.

• També pretén millorar els valors que desitgem per viure a la nostra escola.

• Valorar la situació contreta del centre per veure quines estratègies utilitzar per arribar a tothom.

L'equip directiu és l'òrgan responsable d'impulsar aquests objectius i l'equip de pastoral, de concretar-los en la vida diària del centre.

 

Els OBJECTIUS DE LA PASTORAL PER A AQUEST CURS seran els següents:

  1. Oferir als nostres alumnes, companys i famílies la possibilitat dei reconèixer que junts creem l’escola en la qual creiem sent compromesos amb la societat per tal de transformar-la.

  2. Establir propostes concretes que animin al claustrecontinuar utilitzant la capella durant el curs.

  3. Fomentar la participació de tota la Comunitat Educativa (treballadors del centre, famílies i alumnes) en les eucaristies familiars.

  4. Impulsar i potenciar les tasques de voluntariat mitjançant l’Aprenentatge

  5. Seguir participant en el projecte La Mensa del Cor i a altres projectes de voluntariat que vagin sorgint al llarg del curs.

  6. Celebrar amb els alumnes les festes teresianes i religioses que es troben en el pla de pastoral d’aquest curs.

  7. Donar a conèixer l’ONG FUNDEO i el projecte d’enguany i plantejar activitats que impliquin a tota la comunitat educativa per tal d’aconseguir l’objectiu proposat.

  8. Informar de les activitats intercol·legials de la FET planificades durant el curs (Trobades d’Amics de Jesús, activitats d’estiu per l’ESO i CF).

  9. Aprofundir i treballar en el desenvolupament de la intel·ligència espiritual en el currículum, donant eines i material per poder dissenyar més activitats que formin part de les programacions.

  10. Implementar, durant el 2n trimestre, a E. Infantil el Pla d'interioritat Mirar-te.

  11. Realitzar reunions i sessions de formació amb metodologia creativa i innovadora que promoguin el treball cooperatiu amb el claustre.

  12. Dedicar alguna reunió de l’equip de pastoral a la formació durant el curs.