• slider 3.png
 • slider 14.png
 • slider 2.png
 • slider 6.png
 • slider 4.png
 • slider 7.png

Pastoral

Escola en Pastoral

Els valors cristians orienten l’educació en la nostra escola, fent que tot es pugui viure en clau pastoral.

Des de totes les àrees, activitats i relacions del centre, es propicia la capacitat d’interiorització i silenci, el valor de les relacions, la sensibilitat i el compromís amb la justícia, la pau i la cooperació, l’ajuda mútua entre tots i la relació amb les parròquies de la ciutat. D’aquesta manera ajudem a cada infant, adolescent i jove, i a tots els membres de la Comunitat Educativa a la trobada amb Déu en les seves vides.

Part del nostre projecte és tenir cura, dins de l’itinerari educatiu, de l’educació en la fe, a través de l’ensenyament religiós escolar i de les celebracions i festes religioses.

Diàriament, realitzem el Quart d’Hora d’oració, llegat irrenunciable d’Enric d’Ossó.

 

Els OBJECTIUS GENERALS de la pastoral del centre:

• La pastoral pretén ser un eix vertebrador que dinamitzi l'escola segons la seva identitat i els seus somnis, tant en els moments especials com en el dia a dia.

• També pretén millorar els valors que desitgem per viure a la nostra escola.

• Valorar la situació contreta del centre per veure quines estratègies utilitzar per arribar a tothom.

L'equip directiu és l'òrgan responsable d'impulsar aquests objectius i l'equip de pastoral, de concretar-los en la vida diària del centre.

 

Els OBJECTIUS DE LA PASTORAL PER A AQUEST CURS seran els següents:

  

   1. Oferir formació, recursos i acompanyament al Claustre per poder implementar bé la reflexió de l’Evangeli als QH.
   2. Fomentar la participació de tota la Comunitat Educativa (treballadors del centre, famílies i alumnes) en les eucaristies familiars a la Parròquia de Sant Joan, en els formats (presencial, telemàtic o híbrid) que es puguin realitzar a cada moment.
   3. Donar a conèixer les diferents organitzacions no lucratives (FundEO, la Mensa del cor, etc.) als cursos nous, i promoure la participació en les diferents activitats proposades i fer-ne un calendari sostenible.
   4. Aprofundir i treballar en el lema d’aquest curs: PROTAGONISTES AMB TU.
   5. Seguir implementant el Projecte d’interioritat Mirar-te i fer un seguiment i avaluació general del Pla d’interioritat.
   6. Realitzar reunions i sessions de formació carismàtica amb metodologia creativa i innovadora que promoguin el treball cooperatiu amb el claustre.
   7. Dedicar alguna reunió de l’equip de pastoral a la formació durant el curs.
   8. Crear un sistema avaluador mensual de les activitats de Pastoral.
   9. Iniciar un procés de definició d’imatgeria carismàtica als diferents espais de l’escola.
   10. Crear la figura del Delegat Pastoral a cada classe.