• slider 3.png
  • slider 7.png
  • slider 6.png
  • slider 4.png
  • slider 2.png
  • slider 14.png

Objectiu General

 

EL LEMA GENERAL DEL CURS

"#UNITS"

 

Un any més volem seguir aprofundint en l’objectiu: “Generar una nova forma de relació amb Déu, amb els altres i amb la realitat”, però amb un logo i lema nous. Vivim en una realitat canviant i plena de contrastos. Per què fixar-nos en el que ens separa i no en allò que ens uneix? Cadascú de nosaltres som únics, diferents i irrepetibles.

Partint d’aquesta realitat, creiem que ens urgeix un nou mode de relació. Ens urgeix educar-nos en la INCLUSIÓ, la RECONCILIACIÓ i L’ACOLLIDA A LA DIVERSITAT. Perquè quan ens unim som capaços de superar les nostres diferències, d’incloure’ns, de fer-nos més forts. Som capaços de reconciliar-nos i estimar d’una altra manera.


JUNTS ARRIBEM MÉS LLUNY!

 

OBJECTIUS PRIORITARIS

En el present curs 2020/2021 continuem posant de manifest la necessitat d’aconseguir que els aprenentatges esdevinguin un fet significatiu, mitjançant metodologies innovadores i partint del foment i desenvolupament de les capacitats i de les competències del nostre alumnat. Iniciarem, també, un camí de reflexió en els processos d’avaluació competencial del nostre alumnat. Tenint present i partint de les Intel·ligències Múltiples, farem ús de metodologies actives, participatives, col·laboratives i cooperatives que facilitin i respectin els diferents ritmes d’aprenentatge de l’alumnat; aconseguirem un canvi en la pràctica educativa, en la millora de la motivació, en el foment de la creativitat, en l’organització de l’espai i el temps, en l’ús de les TIC i les TAC i en l’educació emocional, que ens portaran a fer real el concepte d’educació integral.
Al llarg del curs continuarem impulsant l’intercanvi d’experiències, anant més enllà del que diu el currículum i posant a l’abast dels altres el que som i sabem, amb la intenció que tots/es aprenguem de tots/es.
És per això que els nostres objectius per a aquest curs són:

1. Continuar introduint metodologies innovadores a les aules basant-nos en les intel·ligències múltiples; fer-les conèixer i compartir-les amb tota la comunitat educativa, en especial amb les famílies.

a. Formar a tot el professorat nou en metodologies innovadores existents al centre.
b. Compartir eines TIC que hem fet servir durant el confinament.
c. Aprofundir en la metodologia de treball per projectes.
d. Ampliar la metodologia d’ambients a CI d’Educació Primària.
e. Continuar implementant els projectes innovadors: EntusiasMAT i Binding.
f. Implementar el projecte OnMAT a 2n d’ESO, seguint la línia de treball de l’EMAT.
g. Fomentar l’ús d’activitats d’innovació a les aules mitjançant l’ApS, la gamificació, els paisatges d’aprenentatge, l’ABP i els projectes Kilpatrick, entre d’altres.
h. Formar el professorat en diverses eines innovadores d’avaluació.

2. Fomentar i potenciar l’Escola Multilingüe mitjançant:

a. La difusió del projecte Erasmus+ a l’etapa de CF.
b. La realització de la retolació de tots els espais de l’escola en llengua anglesa.
c. L’aplicació d’acords que millorin els resultats del nostre alumnat en llengua estrangera.
d. La figura de l’auxiliar de conversa natiu dins l’aula.

3. Adequar el projecte TIC (Tecnologia de la Informació i la Comunicació) del centre al projecte institucional de la FET i continuar implementant el treball de robòtica a les diferents etapes educatives. Així com vetllar per la implementació de les TIC en les metodologies innovadores.
4. Potenciar els canals de comunicació escola–família i escola–societat, mitjançant les xarxes socials (Twitter, YouTube, Facebook de l’AMPA...), i millorar la comunicació amb les famílies a través de la plataforma Educamos, la web del centre i Instagram.
5. Continuar treballant l’atenció a la diversitat, dins de l’aula, per poder arribar a tots/es i cadascun/a dels/les nostres alumnes, ja sigui per dificultats d’aprenentatge com d’altes capacitats.
6. Promoure la investigació experimental i científica per tal d’aconseguir una millora en la competència cientificotecnològica, dins i fora de l’aula, i consolidar la implementació de l’ApS en l’àmbit de la salut (Banc de sang).
7. Conscienciar tota la comunitat educativa de la cura pel medi ambient, mitjançant el Projecte Agenda 21.
8. Fomentar el gust per la lectura mitjançant activitats innovadores a la biblioteca, la participació en el Premi Menjallibres i en el concurs booktrailer, en trobades amb autors/es i participant del nou projecte de ràdio de la ciutat, entre d’altres.
9. Afavorir un bon clima de convivència entre tots/es els/les membres de la comunitat educativa i fer créixer el programa ♯aquiproubullying del Departament d’Ensenyament.
10. Mantenir en lloc preferent la formació del nostre professorat mitjançant els següents àmbits:

a. Recursos telemàtics: eines TIC per treballar a l’escola.
b. Ampliació del treball d’ambients al CI.
c. La interioritat: projecte Mirar-te.
d. Transversalitat i innovació a l’Educació Infantil.
e. L’educació emocional: Ens cuidem! (II)
f. Formació específica per especialitat i/o interès professional.