• slider_3.jpg
 • slider_2.jpg
 • slider_5.jpg
 • IMG_9339.JPG
 • slider_4.jpg
 • slider_7.jpg

Pastoral

Escola en Pastoral

Els valors cristians orienten l’educació en la nostra escola, fent que tot es pugui viure en clau pastoral.

Des de totes les àrees, activitats i relacions del centre, es propicia la capacitat d’interiorització i silenci, el valor de les relacions, la sensibilitat i el compromís amb la justícia, la pau i la cooperació, l’ajuda mútua entre tots i la relació amb les parròquies de la ciutat. D’aquesta manera ajudem a cada infant, adolescent i jove, i a tots els membres de la Comunitat Educativa a la trobada amb Déu en les seves vides.

Part del nostre projecte és tenir cura, dins de l’itinerari educatiu, de l’educació en la fe, a través de l’ensenyament religiós escolar i de les celebracions i festes religioses.

Diàriament, realitzem el Quart d’Hora d’oració, llegat irrenunciable d’Enric d’Ossó.

 

Els OBJECTIUS GENERALS de la pastoral del centre:

• La pastoral pretén ser un eix vertebrador que dinamitzi l'escola segons la seva identitat i els seus somnis, tant en els moments especials com en el dia a dia.

• També pretén millorar els valors que desitgem per viure a la nostra escola.

• Valorar la situació contreta del centre per veure quines estratègies utilitzar per arribar a tothom.

L'equip directiu és l'òrgan responsable d'impulsar aquests objectius i l'equip de pastoral, de concretar-los en la vida diària del centre.

 

Els OBJECTIUS DE LA PASTORAL PER A AQUEST CURS seran els següents:

  1. Oferir als nostres alumnes, companys i famílies la possibilitat dei reconèixer que junts creem l’escola en la qual creiem sent compromesos amb la societat per tal de transformar-la.

  2. Establir propostes concretes que animin al claustrecontinuar utilitzant la capella durant el curs.

  3. Fomentar la participació de tota la Comunitat Educativa (treballadors del centre, famílies i alumnes) en les eucaristies familiars.

  4. Impulsar i potenciar les tasques de voluntariat mitjançant l’Aprenentatge

  5. Seguir participant en el projecte La Mensa del Cor i a altres projectes de voluntariat que vagin sorgint al llarg del curs.

  6. Celebrar amb els alumnes les festes teresianes i religioses que es troben en el pla de pastoral d’aquest curs.

  7. Donar a conèixer l’ONG FUNDEO i el projecte d’enguany i plantejar activitats que impliquin a tota la comunitat educativa per tal d’aconseguir l’objectiu proposat.

  8. Informar de les activitats intercol·legials de la FET planificades durant el curs (Trobades d’Amics de Jesús, activitats d’estiu per l’ESO i CF).

  9. Aprofundir i treballar en el desenvolupament de la intel·ligència espiritual en el currículum, donant eines i material per poder dissenyar més activitats que formin part de les programacions.

  10. Implementar, durant el 2n trimestre, a E. Infantil el Pla d'interioritat Mirar-te.

  11.  Realitzar reunions i sessions de formació amb metodologia creativa i innovadora que promoguin el treball cooperatiu amb el claustre.

  12.  Dedicar alguna reunió de l’equip de pastoral a la formació durant el curs.

  

Activitats del curs 17-18 

MESDATAACTIVITAT
DESTINATARIS
SETEMBRE
1
Presentació de l’Objectiu i programació QH i formació
Professors
OCTUBRE
1
QH dia internacional de la gent gran
Professors
Alumnes
13 Celebració dia de Sta. Teresa
Alumnes
Professors
16
Eucaristia familiar Sta. Teresa Comunitat Educativa
23   Formació de pastoral: taller sobre Sta. Teresa Professors 
19 al 23
Mensa del Cor: tomàquet fregit Comunitat Educativa
NOVEMBRE
 
1
Tots Sants Comunitat Educativa
20
QH dia mundial de l'infant
Alumnes
 20 al 24  Mensa del Cor: cigrons cuits  Comunitat Educativa
27
 QH dia del mestre  Alumnes
Professors
DESEMBRE
3 1r diumenge d'Advent Comunitat Educativa
4 Convivència de 1r d'ESO   Alumnes
Professors
5 Convivència de 3r d'ESO  Alumnes
Professors
8
La Immaculada
Comunitat Educativa
11 al 15
Campanya de Càritas
Comunitat Educativa
 ...
Celebracions Nadal a la capella
Alumnes
22
Pregària de professors de Nadal
Professors i PAS
Actes solidaris ESO i CF
Alumnes
GENER
 
 
 
17
Sant Antoni
Comunitat Educativa
15 al 19
Mensa del Cor: Llet
Comunitat Educativa
25
Celebració de St. Enric a l’escola Alumnes
Professors
29
Eucaristia familiar de Sant Enric
Comunitat Educativa
30 
Dia Mundial de la no violència
Alumnes
Professors
FEBRER
19 al 23
Mensa del Cor: tomàquet fregit
Comunitat Educativa
MARÇ
2
Trobada d'amics de Jesús de 5è i 6è de primària, a Barcelona
Alumnes
Professors
5 a 9
Setmana Solidària Comunitat Educativa
8
Dia de la dona treballadora Comunitat Educativa
14

Dimecres de Cendra. Comença al Quaresma

Celebració de la Cendra 4t, 5è i 6è de primària, i ESO i CF

Alumnes
Professors
...
QH  de Quaresma
Alumnes
Professors
19 al 23
Mensa del Cor: cigrons cuits
Comunitat Educativa
ABRIL
7 QH dia mundial de la salut
Alumnes
Professors
...
QH de Pasqua
Alumnes
Professors
9
Pregària de professors de la Pasqua
Professors
16 al 20
Mensa del Cor: llet
Comunitat Educativa
23
Sant Jordi
Comunitat Educativa
27
Pregària i ofrena floral a la Mare de Déu de Montserrat de professors de Pasqua
Alumnes
Professors
MAIG
 
15 Dia Internacional de les famílies
Comunitat Educativa
17 i 18 Convivència CF: el dia 17 amb 1rs i el 18 amb 2ns
Alumnes
Professors
20
Pentacosta 
Comunitat Educativa
21 al 25
Mensa del Cor: tomàquet fregit
Comunitat Educativa
JUNY
5
QH dia mundial del medi ambient
 Alumnes
Professors
...

Dia de la Família

Comunitat Educativa
Eucaristia fi de curs CM, CS, ESO i CF
Alumnes
Professors
Eucaristia familiar fi de curs
Comunitat Educativa
29
Pregària de professors de fi de curs
Professors