• slider_2.jpg
  • slider_5.jpg
  • slider_3.jpg
  • slider_6.jpg
  • slider_1.jpg

Objetiu General

 

 

EL LEMA GENERAL DEL CURS

"Creiem en tu creem amb tu"

 

Enguany ens posem en marxa amb un nou repte: Descobrir i recòneixer que junts creem l'escola en la qual creiem. 

logo pastoral

Creant espais i moments on tothom es trobi implicat en la construcció de l'escola que somiem. Una escola Teresiana creaitiva i compromesa amb la societat per tal de transformar-la. Un preciós repte per fer vida i aconseguir el canvi.

 

OBJECTIUS PRIORITARIS

En el present curs 2017/2018 continuem posant de manifest la necessitat d'aconseguir que els aprenentatges esdevinguin un fet significatiu, mitjançant metodologies innovadores i partint del foment i desenvolupament de les capacitats i de les competències del nostre alumnat.

Tenint present i partint de les Intel·ligències Múltiples, farem ús de metodologies actives, participatives, col·laboratives i cooperatives que facilitin i respectin els diferents ritmes d'aprenentatge de l'alumnat, aconseguirem un canvi en la pràctica educativa, en la millora de la motivació, en el foment de la creativitat, en l'organització de l'espai i el temps, en l'ús de les TIC i les TAC i en l'educació emocional, que ens portaran a fer real el concepte d'educació integral.

Al llarg del curs continuarem impulsant l'intercanvi d'experiències, anant més enllà del que diu el currículum, i posant a l'abast dels altres el que som i sabem, amb la intenció que tots/es aprenguem de tots/es.

És per això que els nostres propòsits per a aquest curs són:

1. Continuar introduint metodologies innovadores a les aules basant-nos en les intel·ligències múltiples; fer-les conèixer i compartir-les amb tota la comunitat educativa, en especial amb les famílies.

a. Incrementar i aprofundir en la metodologia de treball per projectes.

b. Continuar implementant els projectes innovadors: EntusiasMAT i Binding.

c. Introduir activitats d'innovació a les aules mitjançant l'ApS, la gamificació i els paisatges d'aprenentatge.

d. Fer ús del porfoli i la rúbrica, per tal d'actualitzar l'avaluació.

2. Fomentar i potenciar l'Escola Multilingüe mitjançant:

a. l'ampliació de la nostra escola d'idiomes EI x you!

b. impulsant noves línies de treball que es desprenen de l'obtenció de la certificació multilingüe(colònies en anglès, participació en projectes).

3. Ampliar el projecte TIC (Tecnologia de la Informació i la Comunicació) a les aules, mitjançant l'ús de l'entorn virtual d'aprenentage Classroom, així com el treball mitjançant noves editorials digitals i impulsar amb Ipads a les aules.

4. Potenciar els canals de comunicació escola–família i escola–societat, mitjançant les xarxes socials (Twitter, YouTube, Facebook de l'AMPA...). I ampliar l'ús de la plataforma Educamos amb la posada en marxa del mòdul de comunicació am les famílies.

5. Continuar treballant l'atenció a la diversitat, dins i fora de l'aula, per poder arribar a tots i cadascun dels nostres alumnes, ja sigui per dificultats d'aprenentatge, com d'altres capacitats.

6. Promoure la investigació experimental i científica per tal d'aconseguir una millora en la competència científico-tecnològica dins i fora de l'aula.

7. Conscienciar tota la comunitat educativa de la cura pel medi ambient, mitjançant el Projecte Agenda 21.

8. Fomentar el gust per la lectura mitjançant activitats innovadores a la nova biblioteca de l'escola.

9. Afavorir un bon clima de convivència entre tots/es els/les membres de la comunitat educativa.

10. Mantenir en lloc preferent la formació del nostre professorat mitjançant els següents àmbits:

a. Innovació educativa per a totes les etapes.

b. Intel·ligència emocional per a EI i EP.

c. Resolució de conflictes a l'aula per a ESO i CF.

d. Altes capacitats per a totes les etapes obligatòries i els CFGS.

e. L'empresa simulada per a CFGM.