• slider 14.png
  • slider 3.png
  • slider_3.jpg
  • slider 4.png
  • slider 6.png
  • slider 2.png
  • slider 7.png

Objetiu General

 

 

EL LEMA GENERAL DEL CURS

"@R_evolucionem?"

 

Aquest any amb aquest nou lema repetim el mateix objectiu de l’any passat: “Generar una nova forma de relació amb Déu, amb els altres i amb la realitat”. D’aquesta manera, desenvoluparem alguns aspectes nous d’aquest mateix objectiu.


- Volem incorporar a la vida de l’escola, a tots els nivells, el compromís de les 7R del consumidor ecològic:
Reflexionar, Rebutjar, Reduir, Reutilitzar, Reciclar, Redistribuir i Reclamar.


- Amb aquests compromisos, volem evolucionar cap a un canvi concret i de
veritat.

Llegeix més...

Projectes de l'escola

Els principis i els valors que s'expressen a la nostra educació es concreten mitjançant diversos projectes, que són presentats i desenvolupats per diferents equips docents. Enguany portarem a terme els següents:

Projecte d'Innovació

Projecte Multilingüe

Projecte Integratic

Projecte de Biblioteca 

Projecte de Departaments d'ESO

Projecte d’Atenció a la Diversitat

Pla de Formació del Professorat

Projecte amb "El llibre sota el braç"

Projecte Agenda 21

Projecte de Mediació Educativa

Llegeix més...

Horari escolar

HORARI DELS ALUMNES

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

• Matí: de 9 a 13 h.
• Tarda: de 15 a 17 h.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

1r i 2n d’ESO:
  Matins, de 8 a 13.30 h., excepte dimarts de 9 a 13.30 h.
  Tardes, de 15 a 17 h, excepte el divendres.

3r i 4t d’ESO:
   Matins: de 8 a 13.30 h., excepte dimecres de 8 a 14.30 h.
   Tardes: de 15 a 17 h, excepte el dimecres i el divendres.

Llegeix més...

Pastoral

Escola en Pastoral

Els valors cristians orienten l’educació en la nostra escola, fent que tot es pugui viure en clau pastoral.

Des de totes les àrees, activitats i relacions del centre, es propicia la capacitat d’interiorització i silenci, el valor de les relacions, la sensibilitat i el compromís amb la justícia, la pau i la cooperació, l’ajuda mútua entre tots i la relació amb les parròquies de la ciutat. D’aquesta manera ajudem a cada infant, adolescent i jove, i a tots els membres de la Comunitat Educativa a la trobada amb Déu en les seves vides.

Llegeix més...