Escola Teresiana

Atenció a la diversitat

AL CENTRE, LA PERSONA

Situem l’alumne/a al centre de la nostra etapa educativa.  Fem un acompanyament personalitzat, tant acadèmicament com emocionalment.  Respectem el seu ritme d’aprenentatge i de maduresa, afavorim la seva integració i volem que desenvolupi al màxim les seves habilitats, capacitats, competències i sabers.

Per a nosaltres, cada alumne/a és diferent i únic. 

RECONEIXEM LA DIVERSITAT COM UNA RIQUESA

Ens ocupem, de manera especial, de l’alumnat que presenta dificultats emocionals, personals o acadèmiques en algun moment de la seva vida escolar, guiant-lo i acompanyant-lo en tot el procés d’ensenyament-aprenentatge.
Vetllem perquè el nostre alumnat amb dificutats se senti acollit, respectat i segur; d’aquesta manera, a poc a poc anirà adquirint eines i habilitats per afrontar la vida de la millor manera possible.

Afavorim la inclusió i eduquem per aconseguir persones empàtiques, respetuoses i tolerants.

INCLUSIÓ

L’escola que somiem és una escola on es creen relacions i vincles més enllà dels aprenentatges.  Somiem amb una escola on tots els membres de la comunitat educativa formem una xarxa que permet que ningú es quedi fora i on tots i totes som protagonistes junt amb els altres.

 

El nostre repte és oferir a cada alumne/a l’atenció personal o acadèmica que necessiti, incorporant divereses metodologies innovadores, adaptant la intervenció educativa necessària i aplicant diferents recursos organitzatius, com el grup reduït, els desdoblaments i agrupaments flexibles, la co-docència, el suport dins i fora de l’aula,…

El nostre centre disposa també dels següents recursos per donar resposta a la personalització de l’aprenentatge:

Gabinet psicopedagògic propi

Equip d’Atenció a la Diversitat

Especialistes de suport educatiu

Assessorament de l’EAP

Assessorament i coordinació amb ELIC, CREDA, SSSS, CRP…

Reforç escolar i servei de logopèdia (Programa Proinfància)