Escola Teresiana

Alumnes

ALUMNES PER AL PRESENT I EL FUTUR

 

Formem persones capaces de canviar el món. Contextualitzar els aprenentatges, treballar a partir de reptes i mitjançant metodologies actives, donant especial importància a les experiències viscudes i compartides i potenciant models de convivència positius i respectuosos, per potenciar la nostra finalitat: que l’alumnat aconsegueixi l’objectiu de transformar la societat.

#somteresians

Persones en procés constant d’autoconeixement, responsables, lliures, autònomes i emocionalment intel·ligents.

Subjectes de trobada, oberts i acollidors, ens relacionem de forma pacífica i constructiva, mirem els altres amb estima i respecte i tenim capacitat d’escolta.

Protagonistes del nostre aprenentatge, competents en molts àmbits, sabem treballar en equip, som creatius, actius i reflexius.

Transformadors socials, sensibles i compromesos amb la sostenibilitat del planeta, amb esperit crític i ètic, proactius i inclusius.

Creients teresians, cultivem la nostra interioritat, estem oberts a la transcendència i a la relació amb Déu, i amb valors teresians. Ens sentim família teresiana i celebrem la fe.