ERASMUS+

Des de l’etapa de Cicles Formatius, aquesta darrera setmana, hem iniciat ja les proves per seleccionar els estudiants que tindran l’oportunitat de participar en el projecte Erasmus+ el proper any acadèmic.

 

A través d’avaluacions, tant de proves escrites com orals, des del centre busquem identificar aquells candidats i candidates més idonis per a aquesta enriquidora experiència internacional. Erasmus ofereix als i les estudiants la possibilitat de viure i treballar en altres països europeus, fomentant l’intercanvi cultural i l’aprenentatge global.

 

El centre està entusiasmat amb aquesta oportunitat, sabent que aquest projecte ajuda a contribuir al seu desenvolupament acadèmic, professional i personal.