BATXILLERAT DUAL: Preparant estudiants per al món del segle XXI

L’escola ofereix al nostre alumnat, a partir de 3r d’ESO, l’oportunitat d’iniciar el Batxillerat Dual

Les matèries les imparteix professorat americà qualificat i l’alumne té un/a tutor/a americà/ana amb els quals es comuniquen mitjançant diversos recursos tecnològics: plataformes online, videotrucada,etc.

Aquest programa proporciona a l’alumne/a no només l’adquisició avançat de la llengua anglesa sinó també una major autonomia, responsabilitat i maduresa; afany de superació i actitud de treball; domini de les TRIC, intercanvi cultural,…  I posteriorment, finalitzant el batxillerat l’accés a la universitat americana i als estudis bilingües.

Els nostres alumnes Mireia Orovich (3r ESO), Arnau Casanovas (4t ESO) i Júlia Gómez (4t ESO), enguany, estan cursant aquest programa i, per tant, combinen els seus estudis d’ESO al nostre centre, que segur els ajudarà a enfrontar-se, en un futur, amb un mercat de treball globalitzat i competitiu.