• slider_3.jpg
  • slider_7.jpg
  • IMG_9339.JPG
  • slider_2.jpg
  • slider_4.jpg
  • slider_5.jpg

CFGM Gestió Administrativa

Perfil professional:

És competència general d'aquest tècnic realitzar activitats de suport administratiu en l'àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com, l'atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com privades.

Durada de 2.000 hores (2 cursos) distribuïdes:

• 1650 hores de formació teòrico pràctica en el centre.

• 350 hores de formació en centres de treball (pràctiques en empreses).

Mòduls:

• Comunicació Empresarial i Atenció al Client

• Operacions Administratives de Compravenda

• Operacions Administratives de Recursos Humans

• Operacions Auxiliars de Gestió de Tresoreria

• Tècnica Comptable

• Tractament de la Documentació Comptable

• Tractament Informàtic de la Informació

• Operacions Administratives de Suport

• Anglès

• Empresa i Administració

• Empresa a l'Aula

• Formació i Orientació Laboral

• Formació en Centres de Treball

Hi pots accedir si et trobes en una d'aquestes situacions:

• Tenir el títol de Graduat en Educació Secundària (ESO)

• Disposar del títol d'FP 1

• Tenir aprovat el 2n de BUP

• Tenir superat un altre Cicle Formatiu de Grau Mitjà (Títol de Tècnic)

• Tenir 17 anys i superar una prova d'accés

• Haver superat el curs d'accés a Grau Mitjà.

• Haver superat els mòduls obligatoris d'un PFI - PTT (antic PQPI)

Sortides professionals:

• Auxiliar administratiu

• Ajudant d' oficina

• Auxiliar administratiu de gestió de cobrament/pagament

• Administratiu comercial

• Recepcionista

• Gestió de tresoreria

• Tasques d'atenció al client

 

Formació Dual:

 

Implementació de la FP en modalitat dual

 Full informatiu

 

L'alumne combina la formació en el centre educatiu amb l'activitat en l'empresa amb reconeixement acadèmic.

Finalitats:

• Aprendre treballant en un àmbit real.

• Posar en pràctica el que s'apren a la classe.

• Assumir la cultura empresarial.

• Enfortir els enllaços empresa+escola / escola+empresa.

• Ajudar a millorar la formació i preparació dels estudiants.

Avantatges:

• Accedir a una 1era feina.

• Aprendre en situacions reals.

• Contracte o beca remunerat.

• Facilitar la inserció laboral.

• Desenvolupar el potencial professional.

• Millorar el curriculum formatiu i educatiu.