• slider_3.jpg
  • slider_2.jpg
  • slider_4.jpg
  • IMG_9339.JPG
  • slider_5.jpg
  • slider_7.jpg

Pastoral

Escola en Pastoral

Els valors cristians orienten l’educació en la nostra escola, fent que tot es pugui viure en clau pastoral.

Des de totes les àrees, activitats i relacions del centre, es propicia la capacitat d’interiorització i silenci, el valor de les relacions, la sensibilitat i el compromís amb la justícia, la pau i la cooperació, l’ajuda mútua entre tots i la relació amb les parròquies de la ciutat. D’aquesta manera ajudem a cada infant, adolescent i jove, i a tots els membres de la Comunitat Educativa a la trobada amb Déu en les seves vides.

Part del nostre projecte és tenir cura, dins de l’itinerari educatiu, de l’educació en la fe, a través de l’ensenyament religiós escolar i de les celebracions i festes religioses.

Diàriament, realitzem el Quart d’Hora d’oració, llegat irrenunciable d’Enric d’Ossó.

 

Els OBJECTIUS GENERALS de la pastoral del centre:

• La pastoral pretén ser un eix vertebrador que dinamitzi l'escola segons la seva identitat i els seus somnis, tant en els moments especials com en el dia a dia.

• També pretén millorar els valors que desitgem per viure a la nostra escola.

• Valorar la situació contreta del centre per veure quines estratègies utilitzar per arribar a tothom.

L'equip directiu és l'òrgan responsable d'impulsar aquests objectius i l'equip de pastoral, de concretar-los en la vida diària del centre.

 

Els OBJECTIUS DE LA PASTORAL PER A AQUEST CURS seran els següents:

1. Oferir als nostres alumnes, companys i famílies la possibilitat de descobrir llur identitat, que som éssers únics, cridats a viure en llibertat i compromesos amb la societat per tal de ser capaços de transformar-la.

2. Facilitar moments de pregària, amb propostes concretes, que animin al claustre a continuar utilitzant la capella durant el curs.

3. Fomentar la participació de tota la Comunitat Educativa (treballadors del centre, famílies i alumnes) en les eucaristies familiars.

4. Continuar impulsant i potenciant les tasques de voluntariat (directe i indirecte) entre els membres de la Comunitat Educativa, fent força en el projecte La Mensa del Cor i oberts a altres necessitats de la nostra realitat.

5. Celebrar amb els alumnes les festes teresianes i religioses que es troben en el pla de Pastoral d'aquest curs.

6. Continuar treballant per fer conèixer l'ONG FundEO i donar suport a les iniciatives que puguin ajudar-nos a prendre consciència que és de justícia ser solidaris. Implicar en la mesura del possible a alumnes, professors i famílies per tal d'afavorir l'interès, el respecte, la col·laboració i el compromís vers els altres, utilitzant les xarxes socials per fer-ne ressò.

7. Seguir informant de les activitats intercol·legials de la FET planificades durant el curs (Trobades d'Amics de Jesús, activitats d'estiu per l'ESO i CF).

8. Aprofundir i treballar en el desenvolupament de la intel·ligència espiritual en el currículum, donant eines i material per poder dissenyar més activitats que formin part de les programacions.

9. Realitzar dues sessions de formació amb el claustre en clau d'acció pastoral.

10. Realitzar reunions amb metodologia creativa i innovadora que promoguin el treball cooperatiu, l'intercanvi d'experiències i la possibilitat de descobrir i desplegar la nostra riquesa personal.

11. Dedicar alguna reunió de l'equip de pastoral a la formació durant el curs.

 

 

 

 

Activitats del curs 16-17 (depent d'actualització)

MESDATAACTIVITAT
DESTINATARIS
SETEMBRE
1
Presentació de l’Objectiu i programació QH i formació
Professors
OCTUBRE
1
QH dia internacional de la gent gran
Professors
Alumnes
14 Celebració dia de Sta. Teresa
Alumnes
Professors
19 al 23
Mensa del Cor: macarrons o col·laboració 1€ Comunitat Educativa
19
Eucaristia familiar Sta. Teresa
Comunitat Educativa
NOVEMBRE
 
1
Tots Sants Comunitat Educativa
16 al 20
Mensa del Cor: oli d'oliva o col·laboració 1€
Comunitat Educativa
20
QH dia mundial de l'infant
Alumnes
27
QH dia del mestre
Alumnes
Professors
29
1r diumenge d'Advent
Comunitat Educativa
DESEMBRE
8 La Immaculada
Comunitat Educativa
9-11
Campanya de Càritas
Comunitat Educativa
21
Convivència 3r d'ESO
Alumnes
Professors
 ...
Celebracions Nadal a la capella
Alumnes
22
Pregària de professors de Nadal
Professors i PAS
Actes solidaris ESO i CF
Alumnes
GENER
 
 
 
17
Sant Antoni Comunitat Educativa
18 al 22
Mensa del Cor: tomàquet natural o col·laboració 1€
Comunitat Educativa
...
QH St. Enric
Alumnes
Professors
25
Eucaristia familiar de Sant Enric
Comunitat Educativa
27
Celebració de St. Enric a l’escola
Alumnes
Professors
30
QH dia mundial de la no violència
Alumnes
Professors
...
Convivència 1r ESO
Alumnes
Professors
FEBRER
 
10

Dimecres de Cendra

Celebració de la Cendra 4t, 5è i 6è de primària, i ESO i CF

Alumnes
Professors
15 al 19
Mensa del Cor: macarrons o col·laboració 1€
Comunitat Educativa
MARÇ
3
Trobada d'amics de Jesús de 5è i 6è de primària, a Barcelona
Alumnes
Professors
7 a l'11
Setmana Solidària Comunitat Educativa
8
Dia de la dona treballadora Comunitat Educativa
...
QH  de Quaresma
Alumnes
Professors
14 al 18
Mensa del Cor: oli d'oliva o col·laboració 1€
Comunitat Educativa
19 al 28 Setmana Santa Comunitat Educativa
28
Dilluns de Pasqua Comunitat Educativa
...
Formació específica de pastoral Professors
ABRIL
7 QH dia mundial de la salut
Alumnes
Professors
...
QH de Pasqua
Alumnes
Professors
11
Pregària de professors de la Pasqua
Professors
19 al 22
Mensa del Cor: tomàquet natural o col·laboració 1€
Comunitat Educativa
23
Sant Jordi
Comunitat Educativa
27
Pregària i ofrena floral a la Mare de Déu de Montserrat de professors de Pasqua
Alumnes
Professors
MAIG
 
9 al 13 Mensa del Cor: tomàquet natural o col·laboració 1€
Comunitat Educativa
15

Pentacosta

Dia Internacional de les famílies

Alumnes
Professors
24

Convivència CF

Alumnes
JUNY
5
QH dia mundial del medi ambient
 Alumnes
Professors
...

Dia de la Família

Comunitat Educativa
Eucaristia fi de curs CM, CS, ESO i CF
Alumnes
Professors
Eucaristia familiar fi de curs
Comunitat Educativa
Pregària de professors de fi de curs
Professors